Audyt energetyczny oświetlenia

Firma Efektywniej oferuje:

  • wykonanie audytu oświetlenia

Audyt oświetlenia zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

W audycie oświetleniowym analizowane jest zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wyliczane są nakłady finansowe i czasy zwrotu danych inwestycji. Wykonanie kompleksowego audytu oświetleniowego, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające nawet 20% kosztów energii elektrycznej a inwestycja może się zwrócić nawet po roku czasu.

Ważną rzeczą w audytach, oprócz pomiaru natężenia oświetlenia, jest obliczanie strumienia świetlnego. Często parametr ten jest pomijany przy obliczeniach a w rezultacie pomieszczenia są nie doświetlone .