Projekty Unijne

Firma Efektywniej oferuje usługi w zakresie wykonania wniosku pod dofinansowanie wraz ze studium wykonalności, niezbędnymi załącznikami i analizą finansową na pozyskanie dotacji ze środków:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Regionalnych Programów Operacyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna.
 2. Zmiana wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, a w szczególności:
  • Ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
  • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie systemów zarządzania energią,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne.
 3. Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.
 4. Remont oraz odnowa części wspólnych obiektów wpisanych do lokalnych programów rewitalizacji.
 5. Modernizacja sieci i węzłów ciepłowniczych.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;

 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • jednostki samorządu terytorialnego;

 • jednostki naukowe;

 • szkoły wyższe;

 • podmioty lecznicze;

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa;

 • duże przedsiębiorstwa.

Wielkość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju konkursu oraz od typu beneficjenta.

Na życzenie klienta firma Efektywniej zajmuje się również zarządzaniem oraz koordynacją tychże projektów aż do momentu ich zakończenia.

Ceny ustalane są indywidualnie, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
malwina.baranczuk@efektywniej.com, tel. 667 837 707
jowita.hycnar@efektywniej.pl, tel. 790 806 019