Po co termomodernizacja?

Budownictwo w Polsce pochłania około 40% całkowitej energii wyprodukowanej w naszym kraju. Głównie jest to energia do ogrzewania budynków (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Na rysunku poniżej mamy typowy rozkład strat ciepła w budynku.

Rys. Typowy rozkład strat ciepła w budynku
Rys. Typowy rozkład strat ciepła w budynku

W Polsce jest około 12,5 mln mieszkań, z czego około 88% to mieszkania wybudowane w okresie przed rokiem 1989. Około 4 mln mieszkań jest wybudowanych w technologii wielkopłytowej. W tym czasie przegrody ograniczające ogrzewaną kubaturę budynków projektowane były wg bardzo tolerancyjnych norm cieplnych. Prowadzi to do tego, że na ogrzanie budynku zużywamy kilkakrotnie więcej ciepła niż w krajach o podobnym klimacie.

Główne przyczyny nadmiernych strat ciepła z budynków w Polsce

  • Niedostateczna izolacja cieplna przegród stanowiących termiczną obudowę budynków – dotyczy to przede wszystkim ścian zewnętrznych, stropodachów /dachów, okien i drzwi balkonowych, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami.
  • Niska sprawność instalacji grzewczej- instalacje c.o. są na ogół źle zaizolowane, rozregulowane i zarośnięte osadami. Nie mają możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniach w zależności od warunków pogodowych. Dlatego bardzo trudno jest zapewnić parametry komfortu cieplnego w pomieszczeniach.
  • Brak pomiaru zużywanego ciepła – związane z tym rozliczanie się z dostawcą ciepła na podstawie liczby metrów kwadratowych ogrzewanej powierzchni użytkowej. Ceny jednostkowe opłat za ogrzanie 1m2 były ustalane przy założeniu bardzo wysokiego zużycia ciepła.

Liczne budynki w Polsce są źle zaizolowane cieplnie i wyposażone w zużyte i niesprawne instalacje c.o. i c.w.u. W tych budynkach pomimo dużego zużycia ciepła pomieszczenia są często niedogrzane. Znaczne zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynków jest w pełni możliwe i realne. Związane jest to z wprowadzeniem różnych usprawnień i modernizacji, które wymagają poniesienia pewnych, czasami nawet znacznych kosztów. Przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania, można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane z uzyskanych oszczędności. I to właśnie jest termomodernizacja.

W dzisiejszych czasach to budownictwo ma służyć ludziom a nie odwrotnie. Pozwól inteligentnym technologiom zadbać o Twój komfort, zdrowie, portfel i środowisko!
Firma Efektywniej dobierze Państwu tak system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, żeby nie przepłacać i zawsze mieć ciepło i przytulnie w domu.