Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

   

  Na czym polega audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

  Audyt efektywności energetycznej to, według Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Audyt zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocenę opłacalności ekonomicznej oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii.

  Z audytem efektywności energetycznej związane są także tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej. Jest to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Co więcej, z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy.
  Świadectwo stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, uzyskanej na skutek przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Jest ono wydawane przez Prezesa URE na wniosek podmiotu, u którego realizowane będą działania prowadzące do oszczędności.

  Poprawa audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

   

  Białe certyfikaty – czym są?

  Białe Certyfikaty, czyli inaczej świadectwa efektywności energetycznej, są wydawane za zysk i efekt energetyczny osiągnięty wskutek zrealizowanego przedsięwzięcia modernizacyjnego. Są one jednym z elementów mechanizmu zapisanego w Ustawie o efektywności energetycznej i wydawane są przez Prezesa URE. Wynikające z nich prawa majątkowe są giełdowym towarem, który podlega obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Certyfikaty w energetyce są ważną częścią mechanizmu i źródłem wsparcia, dzięki którym przeprowadzenie inwestycji proefektywnościowych staje się osiągalne nawet przy niewielkim budżecie. Pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych poprzez wykonywanie modernizacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Białe Certyfikaty energetyczne to w szczególności ogromna pomoc dla wielu przedsiębiorstw i jedno z najskuteczniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o oszczędność środków finansowych firmy.

  Białe certyfikaty – forma dofinansowania

  Ustawa o certyfikacji energetycznej wynika z podstawy prawnej umożliwiającej pozyskiwanie tego rodzaju świadectw w ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Świadectwa efektywności energetycznej można uzyskać poprzez zrealizowanie modernizacji w przedsiębiorstwie, które następnie przynoszą efekty w postaci zaoszczędzonej energii. Zaliczyć do nich można np. wymianę oświetlenia, maszyn, urządzeń przemysłowych, systemów na rozwiązania bardziej energooszczędne i nowoczesne.

  Na jakie przedsięwzięcia można uzyskać białe certyfikaty?

   

  Na jakie przedsięwzięcia można uzyskać białe certyfikaty?

  1. Modernizację lub wymianę:
   • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych
   • lokalnych źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczych
   • instalacji oświetleniowych
   • systemu wentylacji lub klimatyzacji
   • systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
   • stolarki okiennej, drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych
   • docieplenie przegród zewnętrznych
  2. Ograniczenie strat:
   • związanych z poborem energii biernej
   • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej  lub gazu ziemnego
   • na transformatorach energii elektrycznej
   • w sieciach ciepłowniczych
  3. Odzysk ciepła z procesów produkcyjnych
  świadectwa efektywności energetycznej

  Pozyskanie białych certyfikatów krok po kroku

  Istnieje kilkuetapowa procedura, w wyniku której możemy uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Pierwszą czynnością jest określenie potencjału poprawy energetycznej w danym przedsiębiorstwie, a więc zrealizowanie audytu efektywności energetycznej. Oferujemy wnikliwe przygotowanie dokumentu z wszelkimi parametrami oraz analizą stanu technicznego. W efekcie naszych działań wytypowane zostają inwestycje mające największe szanse na pozyskanie tzw. białych certyfikatów. W następnych krokach przechodzi się do ustalenia szczegółowego planu inwestycji i określa się zasady współpracy, na podstawie których potem podpisywana jest umowa. Niezbędne jest przygotowanie i złożenie wniosków w celu uzyskania Białych Certyfikatów do URE. Zawarta powinna zostać również współpraca z Domem Maklerskim oraz założone konto RŚP, które pozwoli na sprzedaż Białych Certyfikatów na TGE, a na końcu rozliczenie za usługę.

  1. Analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem zakwalifikowania ich do procesu ubiegania się o białe certyfikaty (minimalna ilość zaoszczędzonej energii to 10 toe/rok czyli 418,68 GJ/rok)
  2. Wykonanie audytu efektywności energetycznej
  3. Przygotowanie pozostałych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki:
   • wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej
   • harmonogramu realizacji przedsięwzięcia
   • oświadczeń
  4. Złożenie audytu efektywności energetycznej włącznie z dodatkowymi dokumentami do URE
  5. Realizacja przedsięwzięć wynikających z audytu efektywności energetycznej
  6. Jeżeli złożony wniosek wykazuje większą oszczędność energii niż 100 TOE/rok, po realizacji przedsięwzięć wynikających z audytu należy dodatkowo wykonać audyt energetyczny powykonawczy, który pokaże, czy udało się zaoszczędzić określoną ilość energii
  7. W przypadku pozytywnej decyzji z URE, beneficjentowi przysługują prawa majątkowe do Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energetycznej
  8. Sprzedaż białych certyfikatów na TGE

   

  Poniżej zamieszczamy przykładowe inwestycje, jakie zaleciliśmy naszym klientom w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej.

  Klient z województwa mazowieckiego – produkcja AGD:

  Modernizacja polegała na wymianie opraw oświetleniowych wyposażonych w metalohalogenkowe i sodowe źródła światła na oprawy z wysokowydajnymi źródłami światła typu LED.

  Przed modernizacją Po modernizacji Jednostka
  Roczne zapotrzebowanie na energię finalną 833 303 MWh/rok
  Redukcja energii 45,57 toe/rok

  Nasz klient zainwestował w wymianę oświetlenia ponad 381 000 zł, natomiast zysk z białych certyfikatów wyniósł około 90 000 zł. W rezultacie zyskane prawa majątkowe pozwoliły na zwrot około 25% kosztów inwestycji.

  Klient z województwa małopolskiego – huta szkła:

  Modernizacja polegała na wymianie sprężarki o mocy znamionowej silnika 380 kW na sprężarkę o zbliżonej wydajności o mocy znamionowej 250 kW

  Przed modernizacją Po modernizacji Jednostka
  Roczne zapotrzebowanie na energię finalną 3 190 2 099 MWh/rok
  Redukcja energii 93,81 toe/rok

  Nasz klient na wymianę sprężarki zainwestował ponad 285 000zł, natomiast zysk z białych certyfikatów wyniósł około 186 000 zł. W rezultacie zyskane prawa majątkowe pozwoliły na zwrot około 55% kosztów inwestycji.

   

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

   

  Program SAE

  Oszczędzaj z programem SAE! Łącząc know-how z dziedziny efektywności energetycznej, ciepłownictwa oraz automatyki, stworzyliśmy autorski program zarządzania czynnikiem grzewczym w instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki zaawansowanym algorytmom programowania jesteśmy w stanie osiągnąć do 25% oszczędności energii cieplnej w skali roku.

  Więcej
  Program sae
  Sprawdź całą ofertę

  Wyznaczanie współczynników LAF

  Jakie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku? Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Wszystkie informacje zawarte są w artykule.

  Więcej
  wyznaczanie-współczynników-laf
  Sprawdź całą ofertę

  Moje ciepło

  Uzyskaj dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu „Moje Ciepło” i pięciu innych inicjatyw.

  Więcej
  moje-cieplo
  Sprawdź całą ofertę

  ESCO – proste finansowanie inwestycji

  Program ESCO to wdrażane rozwiązań tak, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych. Całe przedsięwzięcie odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych, a rozliczenie zostanie dokonane dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności i zdobytych z inwestycji. 

  Więcej
  finansowanie-esco
  Sprawdź całą ofertę

  Pozyskiwanie dofinansowań

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Badania i audyty termowizyjne budynków

  Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

  Więcej
  badania-i-ekspertyzy-termowizyjne
  Sprawdź całą ofertę

  Świadectwa charakterystyki energetycznej i certyfikaty energetyczne

  Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Moc zamówiona – Analiza, weryfikacja, obliczanie

  Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

  Więcej
  Analiza-mocy-zamówionej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt remontowy budynku

  Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

  Więcej
  Audyty-remontowe
  Sprawdź całą ofertę

  Pisanie wniosków o dotacje i dofinansowania

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt fotowoltaiczny – audyt instalacji fotowoltaicznej

  Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-fotowoltaika
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny dofinansowanie

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  od-dofinansowanie-nfos-i-ure
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego

  Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-oświetlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza OZE – Odnawialnych źródeł energii

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  audyt odnawialnych zrodel energii
  Sprawdź całą ofertę

  Przekroczenie mocy umownej

  Moc umowna, czyli inaczej maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. jakie są konsekwencje je przekroczenia i jak zmienić moc umowną?

  Więcej
  Zmniejszenie-zamowionej-mocy-
  Sprawdź całą ofertę

  Finansowanie ESCO

  ESCO, czyli skrót od nazwy Energy Service Company. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO jest firmą, która świadczy usługi energetyczne lub dostarcza inne środki poprawy efektywności energetycznej dla danego odbiorcy energii i bierze przy tym pewną część ryzyka finansowego na siebie. Przedsiębiorstwo płaci za wykonane usługi przez osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej oraz innych kryteriów. Jak uzyskać finansowanie ESCO?

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny mieszkania

  Mimo że audyty energetyczne przeważnie kojarzone są z ekspertyzą dotyczącą całego budynku lub obiektu, nie należy zapominać o audytach poświęconych pojedynczym mieszkaniom. To dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać tzw. certyfikat energetyczny oraz uzyskać informacje o zużyciu energii w naszym mieszkaniu. Jednak jak wygląda audyt energetyczny mieszkania i jakie informacje uwzględnia? Zachęcamy zapoznania się z ofertą!

  Więcej
  audyt-energetyczny-mieszkania
  Sprawdź całą ofertę

  Audytor energetyczny kurs

  Jesteś zainteresowany tworzeniem audytów energetycznych i w ten sposób chcesz pomagać wielu przedsiębiorstwom w tworzeniu analiz i obliczaniu najważniejszych parametrów technicznych pozwalających między innymi na uzyskanie różnego rodzaju finansowań? Certyfikacja energetyczne w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku. Od tamtej pory stale rośnie zapotrzebowanie na doradców, którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, dlatego, jeśli rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami, w których tłumaczymy, czym zajmuje się takowy audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.

  Więcej
  kurs-na-audytora-energetycznego
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia

  Audyt energetyczny oświetlenia to inaczej opracowanie, zawierające analizę aktualnego stanu oświetlenia należących do osiedla. Wskazują również możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne.

  Więcej
  audyt-energetyczny-oswietlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Pomiary przemysłowe

  Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

  Więcej
  Pomiary-nieszczelności-instalacji-sprezonego-powietrza
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

  Więcej
  Analiza-efektywnosci-pracy-sprezarek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

  Więcej
  Audyt-efektywnosci-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt do premii termomodernizacyjnej

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

  Więcej
  potrzeby-premii-termomodernizacyjnej
  Sprawdź całą ofertę

  Program czyste powietrze 2023 – Wniosek i audyt energetyczny

  Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

  Więcej
  czyste-powietrze
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny źródła ciepła

  Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-źródła-ciepła
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

  Więcej
  Audyt-energetyczny-sieci-ciepłowniczej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego
  Sprawdź całą ofertę