Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  W momencie, gdy ceny energii rosną, a energooszczędne rozwiązania zyskują na popularności, wielu właścicieli lub zarządców budynków mieszalnych rozważa modernizację starszych obiektów w celu poprawy ich efektywności energetycznej. 

   

  Działania remontowe czy termomodernizacyjne niejednokrotnie potrafią wiązać się z dużymi kosztami, dlatego warto podejść do nich z głową! Planowanie prac powinno odbywać się w oparciu o pomiary, które pozwolą na określenie kierunku działań remontowych i wskażą rejony, w których modernizacja będzie najbardziej opłacalna. Audyt remontowy zapewnia zlecającemu gruntowną wiedzę o stanie budynku i możliwościach jego modernizacji. Stanowi także podstawę do uzyskania atrakcyjnych dofinansowań, w tym premii remontowej.  

   

  Na czym polega audyt remontowy?

  Audyt remontowy to ekspertyza określająca zakres, parametry techniczne i ekonomiczne potencjalnego przedsięwzięcia remontowego, mającego na celu poprawę stanu energetycznego i technicznego budynku. Na audyt remontowy składają się m.in. ocena ogólnego stanu technicznego budynku oraz działających w nim instalacji, sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego. 

  Poprawnie sporządzona ekspertyza powinna również zawierać wykaz oraz kosztorys proponowanych usprawnień i prac remontowych. Jest to szczególnie ważny element, ponieważ audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o premię remontową.  

   

  Jakie korzyści płyną z audytu remontowego?

  Wykonanie audytu remontowego daje nam możliwość do wskazania elementów budynku wartych docieplenia lub wymiany. Pozwala również na oszacowanie kosztów inwestycji oraz możliwości poprawy energetycznej budynku. 

  Nie bez przyczyny wspomnieliśmy również o premii remontowej. Dlaczego? Ponieważ audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o wysokie dofinansowania na poczet wsparcia przedsięwzięć zarówno termomodernizacyjnych, jak i remontowych. Pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zostały oddane do użytku przed dniem 14 sierpnia 1961 roku i dotyczy przedsięwzięć, których przedmiotem jest: 

  • Ogólny remont budynku (z wyłączeniem remontu lokali) 
  • Wymiana okien i remont balkonów, nawet gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu 
  • Przebudowa budynku, w wyniku którego następuje jego ulepszenie 
  • Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

  Warto zwrócić uwagę, że w ramach remontu może być realizowana większość usprawnień termomodernizacyjnych. Ustawa nie dotyczy jednak remontów budynków jednorodzinnych. Premia remontowa może być przyznana inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego. 

  Kto może ubiegać się o premię remontową?

  O premię remontową mogą się ubiegać: 

  • osoby fizyczne 
  • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych 
  • spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa budownictwa społecznego 
  • gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy 

  Należy pamiętać, że kredytu remontowego nie możemy przeznaczyć na remont lokali, za wyjątkiem okien i balkonów, które do nich należą. 

  Warunki przyznania premii remontowej

  Premię remontową mogą uzyskać właściciele lub zarządcy budynku, który został oddany do użytku:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego, pod warunkiem, że:
   budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
   2. budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

   

  Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych!

  Co to jest wskaźnik kosztu przedsięwzięcia?

  To stosunek kosztu przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. 

  Uwaga! Przepisy wykluczają możliwość finansowania tzw. przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie! Zazwyczaj odmowa dotyczy przypadków, kiedy łączny koszt działań remontowych byłby zbliżony do kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego. 

   

  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wygląda proces pozyskiwania premii remontowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą >>> Audyt remontowy budynku

   

  Warunki uzyskania wyższej premii remontowej

  Podstawowa wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przeprowadzonych robót, jednak są czynniki, dzięki którym przypadkach może ona wzrosnąć do 50%, a w przypadku budynków zabytkowych – nawet do 60%! 

  Wystarczy, że spełnimy poniższe warunki: 

  • inwestorem jest gmina lub gminna spółka prawa handlowego; 
  • wszystkie mieszkania w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
  • budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje uchwała antysmogowa; 
  • audyt remontowy potwierdza, że modernizowane przegrody będą spełniały wymagania dotyczące izolacyjności termicznej obowiązujące od 2021 roku; 
  • budynek będzie przyłączony do scentralizowanego źródła ciepła 
  • budynek zostanie wyposażony w instalację OZE, wysokosprawną kogenerację lub inne źródła spełniające standardy niskoemisyjne

   

  Premie remontowe dla Gminy

  Dzięki zmianom prawnym z dn. 19 maja 2020 r., o wsparcie w postaci premii remontowych mogą ubiegać się również gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. To właśnie one mają szanse na najwyższe dofinansowania do realizowanych przedsięwzięć. W przypadku, gdy wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, premia remontowa może wynieść aż 50% wartości zrealizowanego przedsięwzięcia remontowego, a jeśli dodatkowo figuruje on w rejestrze zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia wynosi aż 60% kosztów przedsięwzięcia!

   

  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wygląda proces pozyskiwania premii remontowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą >>> AUDYT REMONTOWY BUDYNKU

   

  Zapraszamy po więcej informacji w zakresie premii dla budynków wielorodzinnych oraz Gmin:

  e-mail: info@efektywniej.pl

  tel: 883 747 577