Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Sprężone powietrze

  Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych mediów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Dostarczając do sprężarki 100 kWh energii elektrycznej, jedynie 30 kWh wykorzystywane jest bezpośrednio do sprężania powietrza. Reszta dostarczonej energii to straty. Optymalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza może je zminimalizować.

  Co możemy Państwu zagwarantować w ramach optymalizacji instalacji sprężonego powietrza?

  1. Poprawę wytwarzania sprężonego powietrza

  Aby poprawić efektywność energetyczną w systemie sprężonego powietrza, należy zacząć od pomiarów ilości wyprodukowanego powietrza oraz od ilości energii, którą trzeba dostarczyć na jego produkcję. Dzięki temu poznamy:

  • Wskaźnik jednostkowy układu wytwarzania sprężonego kWh/m3
  • Sposób, w jaki sprężarki współpracują ze sobą

  Dodatkowo mierząc ciśnienie w układzie poznamy:

  • Dolne i górne graniczne ciśnienie, które powoduje włączanie lub wyłączanie sprężarek

  Dysponując tymi informacjami, będziemy w stanie zoptymalizować Państwa system wytwarzania sprężonego powietrza w taki sposób, aby wskaźnik jednostkowy był na optymalnym poziomie.

  Korzyści wynikające z analizy wytwarzania sprężonego powietrza

  • Ograniczenie czasu pracy na biegu jałowym poniżej 2% w ciągu roku
  • Poprawa współpracy sprężarek
  • Obliczenie wskaźnika jednostkowego kWh/m3 w stanie aktualnym oraz wskazanie możliwości jego poprawy
  • Symulacja pracy instalacji z innymi sprężarkami
  • Symulacja pracy sprężarek z zastosowaniem sterownika nadrzędnego sterowania

  W zależności od stanu technicznego sprężarek i instalacji w tym obszarze potrafimy znaleźć ponad 15% rocznych oszczędności energii.

  2. Poprawę dystrybucji sprężonego powietrza

  Nieszczelności sprężonego powietrza są istotnym źródłem oszczędności energii. Stanowią one nawet 20% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. Aby wykonać pomiary wycieków sprężonego powietrza, stosujemy detektory ultradźwiękowe. Detektory umożliwiają określenie miejsca wycieku sprężonego powietrza, jego wielkość oraz, po przeliczeniu, koszty związane z wyciekiem. W zlokalizowanym miejscu wycieku zostaje przez nas dodana etykieta z wyszczególnieniem rodzaju nieszczelności.

  Opracowany przez nas raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:

  • Zdjęcia wraz z opisem oraz lokalizację wycieków sprężonego powietrza naniesione na rzut zakładu
  • Wielkość wycieku wraz z oszacowaniem kosztu każdego jak i wszystkich wycieków
  • Zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności

  Korzyści z analizy dystrybucji sprężonego powietrza

  • Znalezienie strat ciśnienia w instalacji
  • Lokalizacja nieszczelności wraz z oznaczeniem na instalacji oraz zaznaczenie ich na mapie
  • Symulacja obniżenia ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza

  W tym obszarze potrafimy znaleźć ponad 20% rocznych oszczędności energii

  3. Poprawę poboru sprężonego powietrza

  Weryfikujemy czy ciśnienie sprężonego powietrza jest odpowiednie w poszczególnych częściach instalacji. Bardzo często okazuje się, że jest ono zbyt wysokie. Spadek ciśnienia wywołany stratami o 1 bar powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia od 7 do 8%.

  Korzyści z analizy poboru sprężonego powietrza

  • Weryfikacja, czy urządzenia otrzymują poprawne ciśnienie
  • Informacja, czy sprężarki nie pracują na podwyższonym ciśnieniu

  W tym obszarze potrafimy znaleźć ponad 10% rocznych oszczędności energii

  4. Znalezienie finansowania na poprawę efektywności energetycznej

  Nasze działania nie kończą się tylko na audycie energetycznym. W miejscu, gdzie większość firm kończy, my dopiero zaczynamy nasze działania. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na usługi dotyczące zwiększania efektywności energetycznej, jak również rozliczamy cały projekt.

  5. Wdrażanie rozwiązań wynikających z audytu energetycznego sprężonego powietrza

  Zespół doświadczonych inżynierów wdroży rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej.

  6. Monitorowanie otrzymanych rezultatów

  Po wdrożeniu rozwiązań z audytu energetycznego ważne jest, aby układ sprężonego powietrza pracował cały czas z maksymalną efektywnością. Aby wskaźniki były cały czas utrzymywane na stałym poziomie, potrzebny jest stały monitoring parametrów sprężonego powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem monitoringu oraz zarządzania układem sprężonego powietrza. W czasie rzeczywistym możemy sterować układem w taki sposób, by były zachowane optymalne wskaźniki. Więcej informacji o monitoringu układu sprężonego powietrza znajdą Państwo w zakładce artykuły. Monitoring sprężonego powietrza polecamy również firmom, które przeszły już modernizację układu, ale nie wiedzą, z jaką efektywnością pracuje ich system.

  Moje ciepło

  Uzyskaj dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu „Moje Ciepło” i pięciu innych inicjatyw.

  Więcej
  kot
  Sprawdź całą ofertę

  ESCO proste finansowanie inwestycji

  Program ESCO to wdrażane rozwiązań tak, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych. Całe przedsięwzięcie odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych, a rozliczenie zostanie dokonane dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności i zdobytych z inwestycji. 

  Więcej
  campaign-creators-pypeCEaJeZY-unsplash
  Sprawdź całą ofertę

  Smart Power

  Program SMART POWER Polega na poprawnym wyznaczona mocy cieplnej, która znacząco przyczynia się do znalezienia oszczędności.

  Więcej
  HDMIAS
  Sprawdź całą ofertę

  Moc bierna

  Energia bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną (tak jak energia czynna), natomiast jest niezbędna do działania niektórych urządzeń elektrycznych. Energia bierna nie jest zużywana, przepływa tam i z powrotem pomiędzy elektrownią i odbiorcą.

  Więcej
  Moc bierna
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny dofinansowanie

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  0003
  Sprawdź całą ofertę

  Badania i ekspertyzy termowizyjne

  Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

  Więcej
  badania i ekspertyzy termowizyjne
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt Odnawialnych Źródeł Energii

  Audyt Odnawialnych Źródeł Energii to opracowanie koncepcji wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w różnego typu obiektach oraz instalacji przemysłowych.

  Więcej
  Audyt odnawialnych źródeł energii kafelek głowny
  Sprawdź całą ofertę

  Na czym polega świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

  Więcej
  swiadectwa charakterystyki energetycznej kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza mocy zamówionej

  Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

  Więcej
  Analiza mocy zamowionej głowny kafelek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt remontowy budynku

  Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

  Więcej
  Audyty remontowe kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Pisanie wniosków pod dofinansowanie

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  0003
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny fotowoltaika

  Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

  Więcej
  Audyt energetyczny fotowoltaika kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyty energetyczne pod dofinansowanie NFOŚIGW oraz UE

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Audyt energetyczny pod dofinansowanie nfośigw i ue kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyty oświetlenia oraz audyt energetyczny oświetlenia ulicznego

  Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

  Więcej
  Audyt energetyczny oświetlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza odnawialnych źródeł energii

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt odnawialnych źródeł energii kafelek głowny
  Sprawdź całą ofertę

  Pomiary przemysłowe

  Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

  Więcej
  pomiary nieszczelności instalacji sprezonego powietrza kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

  Więcej
  Analiza efektywnosci pracy sprezarek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

  Więcej
  Audyt efektywnosci energetycznej kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

  Więcej
  audyt energetyczny przedsiebiorstwa kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

  Więcej
  Audyt energetyczny na potrzeby premii termomodernizacyjnej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

  Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

  Więcej
  czyste powietrze
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny źródła ciepła

  Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Więcej
  Audyt energetyczny źródła ciepła kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

  Więcej
  Audyt energetyczny sieci cie-łowniczej glowny kafelek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyty-energetyczne
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyty-energetyczne
  Sprawdź całą ofertę