Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych mediów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Dostarczając do sprężarki 100 kWh energii elektrycznej, jedynie 30 kWh wykorzystywane jest bezpośrednio do sprężania powietrza. Reszta dostarczonej energii to straty. Optymalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza może je zminimalizować.

  Co możemy Państwu zagwarantować w ramach optymalizacji instalacji sprężonego powietrza?

  Kompresor śrubowy audyt efektywności sprężonego powietrza

  1. Poprawę wytwarzania sprężonego powietrza

  Audyt efektywności instalacji sprężonego powietrza Aby poprawić efektywność energetyczną w systemie sprężonego powietrza, należy zacząć od pomiarów ilości wyprodukowanego powietrza oraz od ilości energii, którą trzeba dostarczyć na jego produkcję. Dzięki temu poznamy:

  • Wskaźnik jednostkowy układu wytwarzania sprężonego kWh/m3
  • Sposób, w jaki sprężarki współpracują ze sobą

  Dodatkowo mierząc ciśnienie w układzie poznamy:

  • Dolne i górne graniczne ciśnienie, które powoduje włączanie lub wyłączanie sprężarek

  Dysponując tymi informacjami, będziemy w stanie zoptymalizować Państwa system wytwarzania sprężonego powietrza w taki sposób, aby wskaźnik jednostkowy był na optymalnym poziomie.

  Korzyści wynikające z analizy wytwarzania sprężonego powietrza

  • Ograniczenie czasu pracy na biegu jałowym poniżej 2% w ciągu roku
  • Poprawa współpracy sprężarek
  • Obliczenie wskaźnika jednostkowego kWh/m3 w stanie aktualnym oraz wskazanie możliwości jego poprawy
  • Symulacja pracy instalacji z innymi sprężarkami
  • Symulacja pracy sprężarek z zastosowaniem sterownika nadrzędnego sterowania

  W zależności od stanu technicznego sprężarek i instalacji w tym obszarze potrafimy znaleźć ponad 15% rocznych oszczędności energii.

  2. Poprawę dystrybucji sprężonego powietrza

  Pomiary efektywności sprężarek powietrza Nieszczelności sprężonego powietrza są istotnym źródłem oszczędności energii. Stanowią one nawet 20% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. Aby wykonać pomiary wycieków sprężonego powietrza, stosujemy detektory ultradźwiękowe. Detektory umożliwiają określenie miejsca wycieku sprężonego powietrza, jego wielkość oraz, po przeliczeniu, koszty związane z wyciekiem. W zlokalizowanym miejscu wycieku zostaje przez nas dodana etykieta z wyszczególnieniem rodzaju nieszczelności.

  Opracowany przez nas raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:

  • Zdjęcia wraz z opisem oraz lokalizację wycieków sprężonego powietrza naniesione na rzut zakładu
  • Wielkość wycieku wraz z oszacowaniem kosztu każdego jak i wszystkich wycieków
  • Zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności

  Korzyści z analizy dystrybucji sprężonego powietrza

  • Znalezienie strat ciśnienia w instalacji
  • Lokalizacja nieszczelności wraz z oznaczeniem na instalacji oraz zaznaczenie ich na mapie
  • Symulacja obniżenia ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza

  W tym obszarze potrafimy znaleźć ponad 20% rocznych oszczędności energii

  3. Poprawę poboru sprężonego powietrza

  Pomiary efektywności instalacji sprężonego powietrza

  Weryfikujemy czy ciśnienie sprężonego powietrza jest odpowiednie w poszczególnych częściach instalacji. Bardzo często okazuje się, że jest ono zbyt wysokie. Spadek ciśnienia wywołany stratami o 1 bar powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia od 7 do 8%.

  Korzyści z analizy poboru sprężonego powietrza

  • Weryfikacja, czy urządzenia otrzymują poprawne ciśnienie
  • Informacja, czy sprężarki nie pracują na podwyższonym ciśnieniu

  W tym obszarze potrafimy znaleźć ponad 10% rocznych oszczędności energii

  4. Znalezienie finansowania na poprawę efektywności energetycznej

  Nasze działania nie kończą się tylko na audycie energetycznym. W miejscu, gdzie większość firm kończy, my dopiero zaczynamy nasze działania. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na usługi dotyczące zwiększania efektywności energetycznej, jak również rozliczamy cały projekt.

  5. Wdrażanie rozwiązań wynikających z audytu energetycznego sprężonego powietrza

  Zespół doświadczonych inżynierów wdroży rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej.

  6. Monitorowanie otrzymanych rezultatów

  Po wdrożeniu rozwiązań z audytu energetycznego ważne jest, aby układ sprężonego powietrza pracował cały czas z maksymalną efektywnością. Aby wskaźniki były cały czas utrzymywane na stałym poziomie, potrzebny jest stały monitoring parametrów sprężonego powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem monitoringu oraz zarządzania układem sprężonego powietrza. W czasie rzeczywistym możemy sterować układem w taki sposób, by były zachowane optymalne wskaźniki. Więcej informacji o monitoringu układu sprężonego powietrza znajdą Państwo w zakładce artykuły. Monitoring sprężonego powietrza polecamy również firmom, które przeszły już modernizację układu, ale nie wiedzą, z jaką efektywnością pracuje ich system.

  Wskaźnik efektywności instalacji sprężonego powietrza

  Audyt efektywności sprężonego powietrza oraz całej instalacji

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 980 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

   

  Wyznaczanie współczynników LAF

  Jakie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku? Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Wszystkie informacje zawarte są w artykule.

  Więcej
  Wyznaczanie współczynników LAF
  Sprawdź całą ofertę

  Moje ciepło

  Uzyskaj dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu „Moje Ciepło” i pięciu innych inicjatyw.

  Więcej
  moje ciepło
  Sprawdź całą ofertę

  ESCO – proste finansowanie inwestycji

  Program ESCO to wdrażane rozwiązań tak, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych. Całe przedsięwzięcie odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych, a rozliczenie zostanie dokonane dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności i zdobytych z inwestycji. 

  Więcej
  campaign-creators-pypeCEaJeZY-unsplash
  Sprawdź całą ofertę

  Smart Power

  Program SMART POWER Polega na poprawnym wyznaczona mocy cieplnej, która znacząco przyczynia się do znalezienia oszczędności.

  Więcej
  HDMIAS
  Sprawdź całą ofertę

  Pozyskiwanie dofinansowań

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  0003
  Sprawdź całą ofertę

  Badania i ekspertyzy termowizyjne

  Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

  Więcej
  Badania termowizyjne wykrywanie wad budowlanych zdjęcie główne
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny odnawialnych źródeł energii

  Audyt Odnawialnych Źródeł Energii to opracowanie koncepcji wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w różnego typu obiektach oraz instalacji przemysłowych.

  Więcej
  Audyt energetyczny odnawialnych źródeł energii (oze)
  Sprawdź całą ofertę

  Świadectwa charakterystyki energetycznej i certyfikaty energetyczne

  Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

  Więcej
  Certyfikaty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej zdjęcie główne
  Sprawdź całą ofertę

  Moc zamówiona – Analiza, weryfikacja, obliczanie

  Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

  Więcej
  Analiza mocy zamówionej zdjęcie główne
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt remontowy budynku

  Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

  Więcej
  Audyty remontowe, budowlane zdjęcie główne
  Sprawdź całą ofertę

  Pisanie wniosków o dotacje i dofinansowanie

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  0003
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt fotowoltaiczny – audyt instalacji fotowoltaicznej

  Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

  Więcej
  Audyt fotowoltaiczny, audyt instalacji fotowoltaicznej zdjęcie główne
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny dofinansowanie

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Audyt energetyczny dofinansowanie zdjęcie główne
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego

  Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

  Więcej
  Audyt energetyczny oświetlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza OZE – Odnawialnych źródeł energii

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny odnawialnych źródeł energii (oze)
  Sprawdź całą ofertę

  Przekroczenie mocy umownej

  Moc umowna, czyli inaczej maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. jakie są konsekwencje je przekroczenia i jak zmienić moc umowną?

  Więcej
  moc umowna-min
  Sprawdź całą ofertę

  Finansowanie ESCO

  ESCO, czyli skrót od nazwy Energy Service Company. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO jest firmą, która świadczy usługi energetyczne lub dostarcza inne środki poprawy efektywności energetycznej dla danego odbiorcy energii i bierze przy tym pewną część ryzyka finansowego na siebie. Przedsiębiorstwo płaci za wykonane usługi przez osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej oraz innych kryteriów. Jak uzyskać finansowanie ESCO?

  Więcej
  Finansowanie ESCO
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny mieszkania

  Mimo że audyty energetyczne przeważnie kojarzone są z ekspertyzą dotyczącą całego budynku lub obiektu, nie należy zapominać o audytach poświęconych pojedynczym mieszkaniom. To dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać tzw. certyfikat energetyczny oraz uzyskać informacje o zużyciu energii w naszym mieszkaniu. Jednak jak wygląda audyt energetyczny mieszkania i jakie informacje uwzględnia? Zachęcamy zapoznania się z ofertą!

  Więcej
  audyt energetyczny mieszkania-min
  Sprawdź całą ofertę

  Zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej

  Aby zmniejszyć zamówiona moc cieplną w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania, konieczne jest przedłożenie odpowiedniego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Nasza firma proponuje przygotowanie profesjonalnego i obszernego audytu, w którym dokładnie przeanalizujemy dotychczasowy stan techniczny budynku, uwzględnimy instalacje oraz możliwe zmiany do wprowadzenia, które korzystnie wpłyną na energooszczędność i przychód oszczędności.

  Więcej
  Zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej-min
  Sprawdź całą ofertę

  Audytor energetyczny kurs

  Jesteś zainteresowany tworzeniem audytów energetycznych i w ten sposób chcesz pomagać wielu przedsiębiorstwom w tworzeniu analiz i obliczaniu najważniejszych parametrów technicznych pozwalających między innymi na uzyskanie różnego rodzaju finansowań? Certyfikacja energetyczne w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku. Od tamtej pory stale rośnie zapotrzebowanie na doradców, którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, dlatego, jeśli rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami, w których tłumaczymy, czym zajmuje się takowy audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.

  Więcej
  kurs na audytora energetycznego-min
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia

  Audyt energetyczny oświetlenia to inaczej opracowanie, zawierające analizę aktualnego stanu oświetlenia należących do osiedla. Wskazują również możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne.

  Więcej
  audyt energetyczny oświetlenia-min
  Sprawdź całą ofertę

  Pomiary przemysłowe

  Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

  Więcej
  Pomiary przemysłowe
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

  Więcej
  Analiza efektywności pracy sprężarek powietrza
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

  Więcej
  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

  Więcej
  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

  Więcej
  Premia termomodernizacyjna
  Sprawdź całą ofertę

  Program czyste powietrze 2022 – Wniosek i audyt energetyczny

  Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

  Więcej
  Audyt energetyczny budynku pod czyste powietrze
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny źródła ciepła

  Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Więcej
  Audyt energetyczny źródła ciepła kafelek glowny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

  Więcej
  Audyt energetyczny sieci cieplnych i ciepłowniczych
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny
  Sprawdź całą ofertę