Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  27 września 2021

  Czy analiza mocy zamówionej może przyczynić się do oszczędności?

  Moc zamówiona w budynkach wielorodzinnych.

  Analiza mocy zamówionej nie jest usługą nową – już od lat jest wyznaczana według normy PN-EN 12 831. Norma ta pokazuje, w jaki sposób obliczyć obciążenie cieplne. Straty ciepła dzielą się na te, powstałe przez przegrody zewnętrzne oraz przez wentylację. Otrzymane współczynniki strat ciepła mnoży się przez różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (zależnej od danej strefy klimatycznej). Wynik takiej analizy odpowiada temu, jaką moc cieplną powinniśmy zamówić w przedsiębiorstwie cieplnym lub mocy w gazie ziemnym. Warto zatem zastanowić się, czy zamawiana moc cieplna nie jest przewymiarowana.

  W przypadku paliw sieciowych istotne jest poprawne określenie mocy zamówionej oraz grupy taryfowej. Moc zamówiona oraz grupa taryfowa są nieodłącznymi elementami, składającymi się na koszty stałe, ponoszone przez dany budynek, przez 12 miesięcy w roku. W ciągu kilku lat, zespół EFEKTYWNIEJ wykonał kilkaset analiz mocy wg normy PN-EN 12 831 i porównywał je z aktualną mocą zamówioną dla poszczególnych budynków. Wyniki były jednoznaczne – moc wyznaczana wg normy w stosunku do mocy zamówionych w budynkach naszych klientów była przewymiarowana aż w 82% przypadków. Czy możliwe jest zatem bezpieczne obniżenie mocy zamówionej, tak aby nie spowodowało to niedogrzania lokali mieszkalnych podczas spadku temperatury na zewnątrz i niekorzystnych warunków atmosferycznych?

   

  Metodyka obliczania została dostosowana do faktycznego zużycia energii przez budynki – efektem tego jest program SMART POWER. Pokazuje on, że istnieje bezpieczna przestrzeń obniżenia mocy zamówionej w stosunku do mocy obliczonej wg normy PN-EN 12 831. Obliczenia polegają na porównywaniu zużycia ciepła czy gazu ziemnego przez budynek, do wartości średnich temperatur w poszczególnych miesiącach trwania sezonu grzewczego. Na podstawie otrzymanych obliczeń jesteśmy w stanie przedstawić, jaka moc została wykonana przez wymiennikownię czy przez kotłownię gazową w danych miesiącach.

  Metodyka obliczeniowa w programie SMART POWER  nie skupia się tylko na jednym sezonie grzewczym. Mając dane dotyczące zużycia ciepła z ostatnich lat oraz obliczenia mocowe dla poszczególnych miesięcy np. z roku 2020, analizujemy otrzymane wyniki w odniesieniu do lat 2000-2020. Dzięki temu bazujemy nie tylko na kilku poprzednich sezonach grzewczych, ale bierzemy pod uwagę dwadzieścia sezonów zimowych, a co za tym idzie, badamy różne temperatury zewnętrzne dla poszczególnych miesięcy w poszczególnych latach. Najwyższy otrzymany wynik w prezentowanym dwudziestoleciu będzie odpowiadał najwyższej mocy cieplnej wykonanej przez budynek. Nasz program SMART POWER pokazuje zatem, że jest o co walczyć.

  ZOBACZ TEŻ

    Na czym polega program SMART POWER 

  Wyznaczanie współczynników LAF

   Białe certyfikaty

  Warto przystąpić do programu SMART POWER, jeśli budynek w ostatnim czasie został poddany termomodernizacji, a cieplna moc zamówiona nie została zaktualizowana. Wzięcie udziału w Programie gwarantuje dobranie mocy zamówionej do optymalnego poziomu.

  CASE STUDY 1

  Budynek zlokalizowany w województwie świętokrzyskim Roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku w 2019 roku wyniosło 1290,08 GJ/rok

  Moc zamówiona dla budynku w 2019 roku wynosiła 301,31 kW. Budynek wyposażony jest w wymiennik ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Ciepło dostarczane jest do budynku przez przedsiębiorstwo cieplne. Opłata stała wynosi 11 465,32 zł/MW/m-c, co przekłada się na roczne koszty stałe wynoszące 41 455,39 zł/rok.
  W pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację budynku oraz przeprowadziliśmy obliczenia wg normy PN-EN 12 831, w celu określenia zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania. Otrzymaliśmy wynik 293,52 kW. Następnie wykonaliśmy obliczenia według metodyki SMART POWER. Otrzymaliśmy wynik 179,21 kW. Klient w roku 2019 obniżył moc zamówioną do wartości 179,21 kW. Dzięki temu roczne oszczędności kosztów wyniosły 16 798,99 zł/rok. W tabeli nr 1 zostały przedstawione otrzymane wyniki. Analiza mocy zamówionej 

  METODYKA ZAPROPONOWANA PRZEZ EFEKTYWNIEJ NIE SKUPIA SIĘ TYLKO NA JEDNYM SEZONIE GRZEWCZYM. ANALIZUJEMY OTRZYMANE WYNIKIW ODNIESIENIU DO LAT 2000-2020.

  Klienci, którzy zdecydowali się na udział w programie SMART POWER nie tylko zyskali oszczędności, dzięki obniżeniu mocy zamówionej na potrzeby grzewcze, ale również otrzymali 3-letnią gwarancję bezpieczeństwa, zapewniającą że mieszkańcy budynków nie zostaną obciążeni karą za ewentualne przekroczenia mocy. SMART POWER daje wiedzę i podstawę do bezpiecznej identyfikacji realnych oszczędności w obszarze c.o. i c.w.u dla budynków wielorodzinnych.

  TABELA1.  WYNIKI NASZYCH PRAC

  • Aktualna moc zamówiona – 301,31 kW
  • Roczne koszty stałe – 41 455,39 zł/rok
  • Moc wyliczona wg normy – 293,52 kW
  • Roczne koszty stałe – 40 383,61 zł/rok
  • Roczne oszczędności – 1071,78 zł/rok

   

  • Moc wyznaczona wg SMART POWER – 179,21 kW
  • Roczne koszty stałe – 24 656,40 zł/rok
  • Roczne oszczędności kosztów – 16 798,99 zł/rok

  Oszczędności kosztów stałych w kolejnych latach mogą być nawet wyższe ze względu na coroczne podwyżki opłat stałych za moc zamówioną oraz za usługi przesyłowe

  Analiza mocy zamówionej

  CASE STUDY 2

  Budynek zlokalizowany w województwie małopolskim Roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania przez budynek w roku 2019 wyniosło 594,98 GJ/rok

  Moc zamówiona dla budynku w roku 2019 wynosiła 119,00 kW. Budynek wyposażony jest w wymiennik ciepła na potrzeby c.o. Do budynku dostarczane jest ciepło miejskie. Opłata stała wynosi 22 701,04 zł/MW/m-c co przekłada się na roczne koszty stałe wynoszące 32 417,09 zł/rok. W pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację budynku oraz przeprowadziliśmy obliczenia wg normy PN EN 12 831, w celu określenia zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania.

  Otrzymaliśmy wynik 124,45 kW. Następnie wykonaliśmy obliczenia zgodnie z Programem SMART POWER. Otrzymaliśmy wynik 95,23 kW. Klient w roku 2019 obniżył moc do wartości 95,23 kW. Dzięki temu roczne oszczędności kosztów wyniosły 6 475,24 zł/rok. W tabeli nr 2 zostały przedstawione otrzymane wyniki. W tym przypadku obniżenie mocy zamówionej tylko o 23,77 kW spowodowało roczne oszczędności kosztów wynoszące 6 475,24 zł/rok. Udało się uzyskać tak duże oszczędności kosztów w stosunku do zmniejszenia mocy ze względu na wysoką opłatę stałą wynoszącą 22 701,04 zł/MW/m-c.

  TABELA1.  WYNIKI NASZYCH PRAC

  • Aktualna moc zamówiona – 119,00 kW
  • Roczne koszty stałe – 32 417,09 zł/rok
  • Moc wyliczona wg normy – 124,45 kW
  • Roczne koszty stałe – 33 901,73 zł/rok
  • Roczne oszczędności – -1 484,65 zł/rok

   

  • Moc wyznaczona wg SMART POWER – 95,23 kW
  • Roczne koszty stałe – 25 941,84 zł/rok
  • Roczne oszczędności kosztów – 6 475,24 zł/rok

  Analiza mocy zamówionej ej 

  Na przykładzie przeanalizowanych przypadków widać, że obniżenie mocy zamówionych jest możliwe i daje szansę na zwiększenie oszczędności ze względu na wzrost cen za moc zamówioną i za usługi przesyłowe. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę na okres co najmniej 12 miesięcy i można ją zmienić tylko w określonym terminie, zapisanym w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłowych lub w umowie kompleksowej. Zmiana ta nie jest obarczona dodatkowymi kosztami. Oszczędności osiąga się zatem bezkosztowo.

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 980 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

  Więcej na https://www.pkn.pl/