Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Moc zamówiona w budynkach wielorodzinnych.

  Analiza mocy zamówionej nie jest usługą nową – już od lat jest wyznaczana według normy PN-EN 12 831.
  Podczas takiej analizy straty ciepła dzielone są na te powstałe przez przegrody zewnętrzne i te powstałe przez wentylację. Otrzymane współczynniki strat mnoży się przez różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (zależnej od danej strefy klimatycznej). Wynik odpowiada temu, jaką moc cieplną powinniśmy zamówić w przedsiębiorstwie cieplnym lub mocy w gazie ziemnym.

  W przypadku paliw sieciowych istotne jest poprawne określenie mocy zamówionej oraz grupy taryfowej. Są one nieodłącznymi elementami składającymi się na koszty stałe ponoszone przez dany budynek, przez 12 miesięcy w roku. W ciągu kilku lat, zespół Efektywniej wykonał kilkaset analiz mocy według normy PN-EN 12 831 i porównywał je z aktualną mocą zamówioną dla poszczególnych budynków.

  Wyniki były jednoznaczne – moc wyznaczana wedle normy w stosunku do mocy zamówionych w budynkach naszych klientów była przewymiarowana aż w 82% przypadków! Czy możliwe jest zatem bezpieczne obniżenie mocy zamówionej w taki sposób, aby nie spowodować niedogrzania lokali mieszkalnych podczas spadku temperatury na zewnątrz i niekorzystnych warunków atmosferycznych?

  Wystarczyło dostosować metodykę obliczania mocy zamówionej do faktycznego zużycia energii przez budynki, aby uzyskać znaczne oszczędności. To właśnie na tych założeniach stworzyliśmy program SMART POWER. Pokazuje on, że istnieje bezpieczna przestrzeń obniżenia mocy zamówionej w stosunku do mocy obliczonej wg normy PN-EN 12 831. Obliczenia polegają na porównywaniu zużycia ciepła czy gazu ziemnego przez budynek, do wartości średnich temperatur w poszczególnych miesiącach trwania sezonu grzewczego. Na podstawie otrzymanych wyników jesteśmy w stanie przedstawić, jaka moc została wykonana przez wymiennikownię czy przez kotłownię gazową w danych miesiącach.

  Metodyka obliczeniowa w programie SMART POWER nie skupia się tylko na jednym sezonie grzewczym. Mając dane dotyczące zużycia ciepła z ostatnich lat oraz obliczenia mocowe dla poszczególnych miesięcy, analizujemy otrzymane wyniki w odniesieniu do lat 2000-2022. Dzięki temu bazujemy na przeszło dwudziestu sezonach zimowych, a co za tym idzie, badamy różne temperatury zewnętrzne dla poszczególnych miesięcy w poszczególnych latach. Najwyższy otrzymany wynik w prezentowanym dwudziestoleciu będzie odpowiadał najwyższej mocy cieplnej wykonanej przez budynek. SMART POWER pokazuje zatem, że jest o co walczyć.

  ZOBACZ TEŻ

    Na czym polega program SMART POWER 

  Wyznaczanie współczynników LAF

   Białe certyfikaty

  Warto przystąpić do programu SMART POWER, jeśli budynek w ostatnim czasie został poddany termomodernizacji, a cieplna moc zamówiona nie została zaktualizowana. Wzięcie udziału w programie gwarantuje dobranie mocy zamówionej do optymalnego poziomu.

   

  CASE STUDY 1

  Sytuacja zastana:

  • Lokalizacja budynku: woj. świętokrzyskie.
  • Roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku (w 2019 roku): 1290,08 GJ
  • Moc zamówiona dla budynku (w 2019 roku):  301,31 kW.
  • Budynek wyposażony jest w wymiennik ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, natomiast ciepło dostarczane jest do budynku przez przedsiębiorstwo cieplne.
  • Opłata stała wynosiła: 11 465,32 zł/MW/m-c, co przekładało się na roczne koszty stałe wynoszące 41 455,39 zł.


  W pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację budynku oraz przeprowadziliśmy obliczenia wg normy PN-EN 12 831 w celu określenia zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania. Otrzymaliśmy wynik 293,52 kW.  Następnie wykonaliśmy obliczenia według metodyki SMART POWER. Otrzymaliśmy wynik 179,21 kW. Klient w roku 2019 obniżył moc zamówioną do wartości 179,21 kW.  Dzięki temu roczne oszczędności kosztów wyniosły 16 798,99 zł.

  naliza mocy zamówionej 

  Tabela nr 1.  Wyniki naszych prac

  • Aktualna moc zamówiona – 301,31 kW
  • Roczne koszty stałe – 41 455,39 zł
  • Moc wyliczona wg normy – 293,52 kW
  • Roczne koszty stałe – 40 383,61 zł
  • Roczne oszczędności – 1071,78 zł
  • Moc wyznaczona wg SMART POWER – 179,21 kW
  • Roczne koszty stałe – 24 656,40 zł
  • Roczne oszczędności kosztów – 16 798,99 zł

  Oszczędności kosztów stałych w kolejnych latach mogą być nawet wyższe ze względu na coroczne podwyżki opłat stałych za moc zamówioną oraz za usługi przesyłowe

  Analiza mocy zamówionej

  CASE STUDY 2

  Sytuacja zastana

  • Lokalizacja budynku: woj. małopolskie.
  • Roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania (w roku 2019): 594,98 GJ
  • Moc zamówiona dla budynku (w roku 2019): 119,00 kW.
  • Budynek wyposażony jest w wymiennik ciepła na potrzeby c.o, a do budynku dostarczane jest ciepło miejskie.
  • Opłata stała wynosiła 22 701,04 zł/MW/m-c co przekładało się na roczne koszty stałe wynoszące 32 417,09 zł.

  W pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację budynku oraz przeprowadziliśmy obliczenia wg normy PN EN 12 831 w celu określenia zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania. Otrzymaliśmy wynik 124,45 kW. Następnie wykonaliśmy obliczenia zgodnie z programem SMART POWER. Otrzymaliśmy wynik 95,23 kW.  Klient w roku 2019 obniżył moc do wartości 95,23 kW. Dzięki temu roczne oszczędności kosztów wyniosły 6 475,24 zł. W tym przypadku obniżenie mocy zamówionej tylko o 23,77 kW spowodowało roczne oszczędności kosztów wynoszące 6 475,24 zł. Tak duże oszczędności udało się uzyskać ze względu na wysoką opłatę stałą wynoszącą 22 701,04 zł/MW/m-c.

   

  Tabela nr 2.  Wyniki naszych prac

  • Aktualna moc zamówiona – 119,00 kW
  • Roczne koszty stałe – 32 417,09 zł/rok
  • Moc wyliczona wg normy – 124,45 kW
  • Roczne koszty stałe – 33 901,73 zł/rok
  • Roczne oszczędności – -1 484,65 zł/rok
  • Moc wyznaczona wg SMART POWER – 95,23 kW
  • Roczne koszty stałe – 25 941,84 zł/rok
  • Roczne oszczędności kosztów – 6 475,24 zł/rok

  Analiza mocy zamówionej ej 

  Na przykładzie przeanalizowanych przypadków widać, że obniżenie mocy zamówionych jest możliwe i daje szansę na zwiększenie oszczędności ze względu na wzrost cen za moc zamówioną i za usługi przesyłowe. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę na okres co najmniej 12 miesięcy i można ją zmienić tylko w określonym terminie, zapisanym w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłowych lub w umowie kompleksowej. Zmiana ta nie jest obarczona dodatkowymi kosztami. Oszczędności osiąga się zatem bezkosztowo.

   

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

  Więcej na https://www.pkn.pl/