Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  O czym warto pamiętać planując jej modernizację?

  Zaprojektowanie oświetlenia w dużych halach magazynowych przeważnie okazuje się nie tylko kosztownym, ale i budzącym wiele wątpliwości zagadnieniem. Mimo iż ustawowe normy jasno wytyczają standardy oświetlenia, nie są one w stanie uchronić właścicieli obiektów przed stratami spowodowanymi źle dobranymi, nieefektywnymi rozwiązaniami. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu podstawowe zagadnienia związane z oświetleniem magazynów, jak również przytoczymy przykłady najczęstszych błędów odnotowywanych przez nas podczas audytów.

  Normy ustawowe – nasz główny punkt odniesienia

  Filarem, na którym powinniśmy się oprzeć podczas projektowania efektywnego oświetlenia w każdym obiekcie, jest norma PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. To właśnie w niej określono warunki, jakie muszą zostać spełnione w konkretnych miejscach pracy, w zależności od typu wykonywanych w nich zadań, ich przeznaczenia oraz wykorzystywanego sprzętu.

  Wyznaczone w normach warunki oświetleniowe miejsca pracy mają sprzyjać wykonywaniu powierzonych zadań, gwarantując bezpieczeństwo i komfort pracowników. Należy pamiętać, iż bez względu na typ wykonywanych zadań, stanowisko pracy powinno być oświetlone równomiernie, a czynniki przeszkadzające, takie jak np. migotanie świateł – wyeliminowane. Pamiętajmy, że złe warunki oświetleniowe nie tylko odbiją się na efektywności, koncentracji i samopoczuciu pracowników, ale również mogą być przyczyną nierzadko tragicznych w skutkach błędów i wypadków podczas pracy.

  Oprócz natężenia światła i rozkładu luminacji, należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

  • efektywność energetyczna zastosowanego oświetlenia
  • oddawanie barw i wygląd barwy światła,
  • kierunkowość światła,
  • występowanie efektu olśnienia oraz efektu stroboskopowego i migotania.

  Warto pamiętać, iż różne normy oświetleniowe dotyczyć mogą nie tylko poszczególnych obiektów, ale nawet ich konkretnych obszarów. Przykładowo – magazyn w hipermarkecie będzie przeważnie słabiej doświetlony niż znajdująca się zaledwie kilka metrów obok sala sprzedaży lub łazienki przeznaczone dla klientów.

  Oświetlenie magazynów – co należy wziąć pod uwagę?

  Oświetlenie hal magazynowych nie tylko bywa kosztowne, ale również potrafi stanowić twardy orzech do zgryzienia. Są to obiekty o dużej powierzchni, na dodatek najczęściej pozbawione dostępu do światła dziennego. Sytuacji nie ułatwia fakt, iż wysokie regały magazynowe nie sprzyjają oświetleniu wąskich przejść, jakie się między nimi znajdują. Nic więc dziwnego, że wiele odwiedzanych przez nas obiektów, mimo ponoszenia dużych kosztów, wciąż jest niedoświetlonych lub oświetlonych nieefektywnie.

  Wedle normy PN-EN 12464-1, poziom natężenia światła dla budynków magazynowych powinien wahać się od 100 lx do 200 lx, jednak nie zawsze jest ono wystarczające. Z doświadczenia jednak polecamy zastosowanie oświetlenia o natężeniu rzędu 300 lx – jest ono niezbędne do wygodnego odczytywania dokumentów magazynowych czy etykiet. Należy również pamiętać o zapewnieniu dobrej widoczności w strefach załadunku i wjazdu do magazynu, kluczowej dla bezpiecznej pracy pojazdów. Dodatkowym aspektem mającym wpływ na oświetlenie w halach magazynowych jest wymóg, aby nie miało ono żadnego negatywnego wpływu na przechowywane w nim towary. Lampy powinny być więc dobrane pod kątem emisji jak najmniejszej ilości ciepła. Wybór źródła światła zależeć też będzie od wysokości obiektu. W halach do 6-7 metrów wysokości najczęściej spotkamy lampy LED lub świetlówki, natomiast w wyższych pomieszczeniach możemy dodatkowo zastosować oprawy z lampami metalohalogenkowymi.

  Szeroka oferta rynkowa pozwala nam na dobranie systemu oświetlenia wedle konkretnych potrzeb i przeznaczenia obiektu. Inne oświetlenie dobierzemy bowiem do wysokiego, wypełnionego regałami magazynu, a inne – do niskich obiektów polegających na systemie bezregałowym. Przykładowo – magazyny wysokiego składowania zazwyczaj zostaną wyposażone w oprawy oświetleniowe o skupionym rozsyle światła, które pomagają efektywnie i precyzyjnie oświetlić przestrzenie odległe od jego źródła, a rozległe hale, w których istotnym będzie równomierne oświetlenie dużej powierzchni, potrzebować będą opraw o szerszym rozsyle światłości.

  Najczęstsze błędy w oświetleniu magazynów

  Indywidualne podejście do projektowania instalacji świetlnych w halach magazynowych pozwala nam uniknąć późniejszych problemów związanych z nieefektywnym lub niespełniającym norm oświetleniem.

  Najczęstszymi nieprawidłowościami napotykanymi przez nas w trakcie audytów oświetlenia w halach wielkopowierzchniowych są:

  1. Niedoświetlenie przestrzeni między regałami 

  Trudności z oświetleniem ciągów komunikacyjnych między regałami to problem wynikający bezpośrednio ze sposobu zagospodarowania przestrzeni w halach magazynowych.

  Wysokie, ustawione w niewielkiej odległości od siebie regały skutecznie blokują światłu dotarcie do przestrzeni znajdujących się przy podłodze. Skutkiem takiej sytuacji mogą być pomyłki w kompletowaniu zamówień, wypadki i problemy zdrowotne pracowników zmuszonych do długotrwałego wytężania wzroku przy odczytywaniu etykiet i dokumentów. Problem ten najczęściej próbuje się rozwiązać zwiększeniem mocy oświetlenia lub zastosowaniem opraw o skupionym rozsyle światła, które nie zapewniają jednak dostatecznego doświetlenia samych regałów.

  W takiej sytuacji warto rozważyć wymianę dotychczasowego oświetlenia na liniowe oprawy LED o eliptycznym kącie rozsyłu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko z łatwością doświetlimy nawet najniższe partie pomieszczenia, ale również oświetlimy powierzchnie pionowe, jakimi są regały magazynowe.

  2. Zbyt intensywne oświetlenie w górnych partiach regałów 

  Jest to problem, który najczęściej bezpośrednio łączy się z wymienionym wyżej niedoświetleniem przejść między regałami. W sytuacji, kiedy dolne partie pomieszczenia nie są dostatecznie oświetlone, często zostaje podjęta decyzja o zwiększeniu natężenia światła. Górne partie regałów są oświetlone zbyt intensywnie, co nie tylko zwiększa koszty oświetlenia, ale również stanowi znaczną niedogodność dla pracowników układających towar na górnych półkach. Możemy zastosować wspomniane już wcześniej oprawy o eliptycznym kącie rozsyłu lub zamontować regulatory zapewniające możliwość zmiany wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych opraw.

  3. Projekt nieuwzględniający potrzeb obiektu 

  Wiele problemów ma swoje źródło w nieuwzględniającym sposobu wykorzystania obiektu projekcie instalacji świetlnej. Zdarza się bowiem, iż miejsca i sposoby składowania towaru uległy zmianie w trakcie użytkowania obiektu lub pozostawały nieznane na etapie projektowania oświetlenia. Efektem może być szereg niedogodności, z niedoświetleniem pomieszczeń na czele. W takich przypadkach zalecane jest ponowne zaprojektowanie systemu oświetlenia, tym razem z uwzględnieniem konkretnych cech i potrzeb obiektu.

  4. Niska efektywność energetyczna 

  Wiele odwiedzanych przez nas obiektów zmagało się z problemem nieefektywnego systemu oświetlenia, który skutecznie podnosił miesięczne koszty ich użytkowania. Bardzo często źródłem braku efektywności bywa zbyt duże natężenie oświetlenia, którego można uniknąć dzięki zmierzeniu, a następnie dostosowaniu jego poziomu w strefach magazynowych o różnym przeznaczeniu. Pamiętajmy, że nie każda przestrzeń wymaga światła o natężeniu rzędu 300-500 lx. 😉

  Warto również zastanowić się, czy zastosowane oprawy i źródła światła na pewno sprawne i skuteczne. W wielu przypadkach sama wymiana przestarzałych lamp na nowe, energooszczędne jest źródłem znacznych oszczędności i poprawy jakości oświetlenia w budynku. Dużą zmianę w efektywności energetycznej oświetlenia może przynieść zastosowanie inteligentnego systemu regulacji pracy źródeł światła, opartego na czujnikach poziomu natężenia oświetlenia oraz czujnikach ruchu.

   Jakie korzyści niesie ze sobą audyt oświetlenia?

  W przypadku tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest analiza, a następnie modernizacja systemu oświetlenia, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie ekspertów. Wymienione wyżej przypadki to tylko część nieprawidłowości, jakie rejestrujemy, a następnie pomagamy wyeliminować w obiektach należących do naszych klientów.

  Przeprowadzony przez nas audyt oświetlenia to obszerne opracowanie, które obejmuje szeroko zakrojone badanie i analizę aktualnego stanu instalacji oświetleniowej, a także wskazanie możliwych do realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych wraz z ich zakresem oraz parametrami technicznymi i ekonomicznymi. Naszym klientom proponujemy rozwiązania optymalne, szczególnie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Bardzo często projektujemy nowy system oświetlenia wewnętrznego czy zewnętrznego przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich aspektów normowych.

  Projektowane przez nas modernizacje nie tylko pomagają spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz obniżyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i mocy zamówionej na oświetlenie, ale również dają możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę oświetlenia, dzięki czemu optymalizacja oświetlenia w obiekcie może odbyć się praktycznie bezkosztowo.

  Zapraszamy do kontaktu na: info@efektywniej.pl  lub pod nr tel.: 883 747 577