Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

   

  Efektywnie dobrane okna to zapewnienie optymalnego bilansu energetycznego i ekonomicznego. Rachunek ekonomiczny zależy pośrednio od stron świata, parametrów klimatycznych i współczynników g oraz U i polega na:

  Rachunek ekonomiczny = koszt montażu nowych okien + koszt eksploatacji Koszt eksploatacji = ilość energii cena energii EFEKTYWNY DOBÓR OKIEN = Rachunek ekonomiczny/Okres kredytowania

  Ważna jest również klasa energetyczności okien.

  Klasy energetyczne ustalane są na podstawie średniego rocznego bilansu energetycznego okien. Musimy sobie uświadomić, że okna są miejscem w którym dokonują się dwa różne procesy:- ciepło z wnętrza domu ucieka na zewnątrz (proporcjonalnie do współczynnika przenikania ciepła U [W/m2]). energia słoneczna przenika do środka domu proporcjonalnie do wartości współczynnika g.

  Najmniejsza wartość wynikająca z ostatniego wzoru daje nam najlepszy dobór okien. Podstawowymi parametrami wpływającymi na współczynniki są rodzaj i konstrukcja użytych profili (liczba komór, rodzaj użytego materiału, użycie i rodzaj wzmocnienia), a także parametry zastosowanego pakietu szklanego (użyte panele szyb, wypełnienie, ramka i jej uszczelniacze). Wynik mierzony jest w kilowatogodzinach zyskiwanych\ traconych na każdym m 2 okna w ciągu roku. Okna wykazujące dodatnią wartość bilansu (zysk energetyczny netto) uzyskują klasę A. Pozostałe otrzymują klasy w zależności od poziomu utraty ciepła na m2

  wg następującej tabeli:

   

  rysunek

  Rys. 1. Klasy okien pod względem energetyczności
  Literatura: Profiokno 2/2011
  Źle dobrane okna to bomba z opóźnionym zapłonem…

  Dobór źródeł ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do indywidualnych potrzeb.

  Przykład:

  Wariant I

  Wariant II

  Wariant III

  Literatura:

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl