Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Więcej o mocy umownej

  Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej deklarują, jaką maksymalną moc zamierzają pobierać z podłączonej sieci elektrycznej. Służy to określeniu przez dostawców, najlepiej dopasowanego typu przełącza, zabezpieczenia i innych niezbędnych parametrów do prawidłowego przeprowadzenia instalacji. To także jeden z podstawowych czynników, który decydować będzie o naliczaniu opłat za stałą energię elektryczną. Jeżeli chodzi o przekroczenie mocy umownej, występuje ona wtedy, kiedy odbiorca nieodpowiednio oszacuje zapotrzebowanie na moc lub przez nieprawidłową kontrolę pracy urządzenia.

  Choć czynników może być wiele, niezależnie od nich dostawca pobiera dodatkowe opłaty z tego tytułu. Jeżeli interesuje Cię sposób naliczania kar za przekroczenie mocy umownej oraz zastanawiasz się, czym dokładnie jest moc umowna, zachęcamy do dalszej lektury!

  zmniejszenie zużycia energii

  Co to jest moc umowna?

  Moc umowna to maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. Określa ona optymalne zapotrzebowanie na prąd oraz pomaga dostawcom określić dany typ przyłączy i zabezpieczeń. Moc umowną i jej wysokość określamy przez dopasowanie do działalności, potrzeb, wielkości budynku i szeregu innych czynników. Zbyt wysoko ustawiona moc zamówiona prowadzi do niewykorzystania wytworzonego prądu, za który i tak będziemy musieli zapłacić. Natomiast próg, który ustawiony będzie zbyt nisko, przyczyni się do przekroczenia mocy umownej. Doprowadzi on do tak zwanej nadwyżki i tym samym do kary, która zostanie nałożona. Zastanawiasz się nad konsekwencjami, które trzeba będzie ponieść przez przekroczenie mocy umownej?

  Kara za przekroczenie mocy umownej – konsekwencje

  Jeżeli chodzi o konsekwencje przekroczenia mocy umownej, są one dość poważne, dlatego zdecydowanie warto się z nimi zapoznać. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obronie energią elektryczną wyznacza wielkość nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną.

  Co więcej, za przekroczenie mocy umownej naliczana jest kara finansowana w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo dziesięciokrotności maksymalnej nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną wyznaczoną w okresie rozliczeniowym […][1].

  Kara za przekroczenie mocy umownej

  Jak zmienić moc umowną?

  Odbiorcy energii elektrycznej, którzy zechcą zmienić ustawioną moc umowną, powinni złożyć odpowiedni wniosek w celu zmniejszenia bądź zwiększenia energii. W przypadku umowy kompleksowej przestawienie parametrów będzie można w większości załatwić ze sprzedawcą energii. Natomiast jeśli umowa ma inny charakter, konieczny będzie kontakt z dystrybutorem. Regularna obserwacja i analiza wykorzystywanej energii elektrycznej będzie tutaj kluczowa. Dzięki niej unikniemy naprawdę wysokich kar finansowych.

  [1] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111891126

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl