Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Zamówiona moc cieplna – co to takiego?

  Aby nieco bardziej przybliżyć pojęcie zamówionej mocy cieplnej, warto na początku przytoczyć różnice między mocą cieplną rzeczywistą, a zamówioną. Rzeczywista moc cieplna, czyli ilość ciepła odbieranego z węzła cieplnego w ciągu godziny. Moc zamówiona jest natomiast odgórnie ustalana przed odbiorcę lub dostawcę. Określana jest wtedy maksymalna ilość mocy cieplnej, jaka może zostać wykorzystana w danym obiekcie. Takie wyliczenia uzyskujemy na podstawie warunków obliczeniowych uwzględniających wszelkie analizy, parametry techniczne i potrzeby odbiorcy.

   

   

  Jak zmniejszyć zamówioną moc cieplną?

  Aby zmniejszyć zamówioną moc cieplną, konieczne będzie przedłożenie odpowiedniego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Komplet dokumentów powinniśmy złożyć do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i zawrzeć w nich wniosek o zmniejszenie mocy cieplnej, aktualizację dotyczącą mocy cieplnej danego obiektu ciepłowniczego, a także dostarczyć obliczenia zapotrzebowania ciepła lub audyt energetyczny, który zawiera najważniejsze informacje i szczegółowe parametry techniczne. Z tego rodzaju wnioskiem występuje się zazwyczaj na początku roku, by już z początkiem kolejnego sezonu grzewczego uzyskać zmianę mocy.

   

  Jak pozyskać audyt energetyczny?

  Efektywniej proponuje przygotowanie profesjonalnego i obszernego audytu, w którym dokładnie przeanalizujemy dotychczasowy stan techniczny budynku, uwzględnimy instalacje oraz możliwe zmiany do wprowadzenia, które korzystnie wpłyną na energooszczędność budynków. Audyt odejmuje między innymi, ogólne dane budynku oraz wszystkie parametry energetyczne. Taki dokument oraz doradztwo specjalistów pomaga dobrać najbardziej zalecane i dopasowane rozwiązania, dzięki czemu możemy znacznie zredukować koszty energii cieplnej. Jeżeli chcesz poprawić dotychczasowe instalacje lub zmniejszyć moc cieplną, konieczne będzie uzyskanie techniczno-ekonomicznej analizy w postaci audytu energetycznego.