Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Zamówiona moc cieplna – co to takiego?

  Aby nieco bardziej przybliżyć proces zmniejszania zamówionej mocy cieplnej, warto na początku przytoczyć różnice między mocą cieplną rzeczywistą a zamówioną. Rzeczywista moc cieplna, czyli ilość ciepła odbieranego z węzła cieplnego w ciągu godziny. Natomiast moc zamówiona jest ustalana przed odbiorcę lub dostawcę. Określana jest wtedy maksymalna ilość mocy cieplnej, jaka może zostać wykorzystana w danym obiekcie. Takie wyliczenia uzyskujemy na podstawie warunków obliczeniowych uwzględniających wszelkie analizy, parametry techniczne i potrzeby odbiorcy. W tym celu sporządzamy audyt energetyczny, uwzględniając wszystkie obliczenia potrzebne do dostosowania najlepszej mocy cieplnej do obiektu oraz potrzeb klienta. Dzięki odpowiedniemu dobraniu mocy cieplnej unikamy nadwyżki wytwarzanej mocy i oszczędzamy sporą część pieniędzy.

  Choć wyżej nadmieniliśmy definicję zamówionej mocy cieplnej, warto przywołać również, co ona uwzględnia. Na co więc zwrócić uwagę przy wyliczaniu maksymalnej ilości, którą odbiorca wykorzysta? Zamówiona moc cieplna uwzględnia pokrycie strat ciepła w danym obiekcie, przez co zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach i utrzymuje normatywną temperaturę powietrza oraz ciepłej wody. Odpowiada ona również za prawidłową pracę urządzeń i instalacji zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

  Jak zmniejszyć zamówioną moc cieplną?

  Aby zmniejszyć zamówioną moc cieplną, konieczne będzie przedłożenie odpowiedniego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Komplet dokumentów powinniśmy złożyć do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i zawrzeć w nich wniosek o zmniejszenie mocy cieplnej, aktualizację dotyczącą mocy cieplnej danego obiektu ciepłowniczego, a także dostarczyć obliczenia zapotrzebowania ciepła lub audyt energetyczny, który zawiera najważniejsze informacje i szczegółowe parametry techniczne. Z tego rodzaju wnioskiem występuje się zazwyczaj na początku roku, by już z początkiem kolejnego sezonu grzewczego uzyskać zmianę mocy.

  Jak pozyskać audyt energetyczny?

  Efektywniej proponuje przygotowanie profesjonalnego i obszernego audytu, w którym dokładnie przeanalizujemy dotychczasowy stan techniczny budynku, uwzględnimy instalacje oraz możliwe zmiany do wprowadzenia, które korzystnie wpłyną na energooszczędność budynków. Audyt odejmuje między innymi, ogólne dane budynku oraz wszystkie parametry energetyczne. Taki dokument oraz doradztwo specjalistów pomaga dobrać najbardziej zalecane i dopasowane rozwiązania, dzięki czemu możemy znacznie zredukować koszty energii cieplnej. Jeżeli chcesz poprawić dotychczasowe instalacje lub zmniejszyć moc cieplną, konieczne będzie uzyskanie techniczno-ekonomicznej analizy w postaci audytu energetycznego.