Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Hydrauliczne równoważenie przepływu czynnika grzewczego to zabieg, na który decydujemy się w momencie, gdy system ogrzewania napotyka problemy w równomiernym rozprowadzaniu ciepła do wszystkich części budynku. Wykonując pomiary na strumieniu czynnika grzewczego krążącego w instalacji, możemy w łatwy sposób zidentyfikować miejsca, w których występują zaburzenia. 

  Wykonanie równoważenia hydraulicznego umożliwia uzyskanie równomiernego i zgodnego z projektem rozdziału ciepłej wody w instalacji grzewczej, a także pozwala wyeliminować niepożądane nad- i podprzepływy. 

   

  Przypadek klienta z Krakowa

  Z problemem nierównomiernego rozprowadzania ciepła mierzył się jeden z naszych klientów – zarządca budynku wielorodzinnego z Krakowa. Wykonaliśmy dla niego analizę przepływów na instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacją pionów. 

  Analizę przepływów zrealizowaliśmy metodą ultradźwiękową. Bezinwazyjny przepływomierz pracuje w oparciu o zasadę różnicy czasu przejścia wiązki ultradźwiękowej. Działanie urządzenia polega na wysyłaniu i odbieraniu impulsów ultradźwiękowych przez parę sond oraz badaniu różnicy czasu przejścia sygnału. Montowane na zewnątrz rurociągu sondy generują impulsy, które przechodzą przez jego ściankę, dzięki czemu ciecz przepływająca wewnątrz rurociągu powoduje różnicę w czasie przejścia wiązki sygnału. Przepływomierz mierzy czas przejścia, a następnie oblicza dokładne natężenie przepływu. Do pomiarów został użyty przepływomierz ultradźwiękowy PCE TDS 200. 

  Wnioski z analizy

  Analiza przepływów oraz wyliczone moce zamówione wskazywały na to, że w odgałęzieniu węzła cieplnego ulokowanym w jednej z klatek budynku, wartość przepływu była trzykrotnie niższa od tego, co zaobserwowaliśmy w pozostałych pionach.  

  Prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej w „problematycznym” odgałęzieniu wynosiła 0,13 m3/h. Inne piony w tej samej klatce mogły poszczycić się trzykrotnie wyższym wynikiem, plasującym się w okolicach 0,36 m3/h. Niska wartość przepływu wiązała się z niską chwilową mocą cieplną. Jest to szczególnie istotne podczas obniżenia mocy zamówionej, która przyczynia się bezpośrednio do wysokości opłat za ciepło ponoszonych przez wszystkich mieszkańców osiedla. 

   

  Obliczenia mocy zamówionej dla trzech różnych węzłów cieplnych wykazały możliwość obniżenia mocy zamówionej. Tabela poniżej przedstawia wartości aktualne oraz wartości obliczeniowe według normy PN-EN 12 831: 

  Węzeł #1 Węzeł #2  Węzeł #3 
  moc aktualna  114,10 kW 113,50 kW 176,90 kW
  moc obliczeniowa  72,51 kW 64,48 kW 105,60 kW
  możliwość obniżenia mocy  41,59 kW 49,02 kW 71,30 kW

   

  Możliwe oszczędności 

  Aktualna moc zamówiona   404,50   kW  
  koszt zł/MW/m-c   21 300,00   zł/MW/m-c  
  Aktualne koszty stałe   103 390,20   zł/rok  
  Moc zamówiona wg PN EN 12831   242,593   kW  
  Koszty stałe po obniżeniu mocy   62 006,77   zł/rok  
  Roczne oszczędności energii   41 383,43   zł/rok  

   

  Jeśli borykają są Państwo z problemami nierównomiernego rozprowadzania ciepła na swoim osiedlu, warto rozwiązać go przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Nasi audytorzy z chęcią doradzą i pomogą w indywidualnym doborze wariantów usługi do potrzeb Państwa nieruchomości. 

  Tekst i opracowanie: Julia Szafran

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl