Klauzula rekrutacyjna

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efektywniej sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Wolności 7b we Wrocławiu (50-071), adres e-mail: info@efektywniej.pl 
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod.efektywniej@dpag.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dodatkowe dane osobowe przekazane przez Kandydata będą przez Administratora przetwarzane na podstawie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznane zostanie ich przekazanie. 
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy np. dostawcy rozwiązań np. informatycznych czy portale rekrutacyjne.  
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procesu rekrutacyjnego lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji do momentu jej cofnięcia, nie dłużej niż 5 lat od momentu jej udzielenia.  
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 
 9. Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  Podanie danych wynikających z przepisu prawa jest konieczne i niezbędne dla uczestnictwa w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.