Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Eliza Pasternak

  Wykształcenie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, tytuł magistra

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Specjalność: odnawialne źródła energii (II stopień studiów), odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (I stopień studiów)

  Obszar specjalizacji

  Doradca, praktyk, projektant i certyfikowany audytor w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej oraz sporządzania kompleksowych audytów energetycznych dla budownictwa mieszkaniowego; twórca kilkudziesięciu audytów energetycznych i certyfikatów energetycznych (świadectw charakterystyki energetycznej); posiada szeroką i aktualną wiedzę z zakresu termomodernizacji budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła), w tym także budownictwa pasywnego, badań zależności pomiędzy konstrukcją budynku, a zapotrzebowaniem na moc cieplną oraz wykorzystania najnowocześniejszych metod do badania stanu technicznego budynków oraz instalacji – badań termowizyjnych i ekspertyz termowizyjnych.

  Doświadczenie zawodowe
  • Audytor energetyczny w firmie Efektywniej Sp. z o.o.
  • Certyfikator energetyczny w firmie Efektywniej Sp. z o.o.
  • Stażysta w Dziale Handlowo – Przemysłowym: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA
  • Projektant instalacji fotowoltaicznych w firmie Forme Energy Sp. z o.o.
  • Doradca Techniczno – Handlowy w firmie Co2pro Sp. z o.o.
  • Wykonanie kilkudziesięciu kompleksowych audytów energetycznych dla budownictwa mieszkaniowego, m.in. dla: SM Piast w Barlinku, Wrzesińska SM, SM „Wieniawa”, SM „Małopolska” w Gorlicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Tucholi
  • Wykonanie kompleksowej ekspertyzy termowizyjnej

  Zakres prowadzonych szkoleń:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną
  • Badanie termowizyjne w praktyce
  • Gospodarka energetyczna
  • Audyty energetyczne
  • Certyfikacja energetyczna dla zarządców nieruchomości
  • Digitalizacja procesu zarządzania w oparciu o parametryczne modelowanie informacji o budynku
  • Zarządzanie efektywnością energetyczną w spółdzielni mieszkaniowej

  Certyfikaty i szkolenia:

  • Certyfikat instalatora OZE – systemy fotowoltaiczne
  • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków