Formularz do wyceny

  Dane kontaktowe

  Imię*
  Nazwisko*
  E-mail*
  Telefon*

  Dane adresowe nieruchomości

  Ulica*
  Numer domu/Numer ewidencyjny działki*
  Numer lokalu
  Kod pocztowy*
  Miejscowość*
  Gmina*
  Powiat*
  Województwo*

  Podstawowe dane budynku/lokalu

  Rok oddania do użytkowania budynku
  Powierzchnia użytkowa lokalu
  Powierzchnia całkowita lokalu

  Informacje dodatkowe

  Sposób wentylacji (wybierz z opcji)
  Ramki okien (wybierz z opcji)
  Ramki okien - Inne (opcjonalne)
  Pakiety szybowe (wybierz z opcji)
  Pakiety szybowe - Inne (opcjonalne)
  Współczynnik przenikania ciepła U dla okien (o ile znany)
  Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (o ile znany)
  Rodzaj źródła ciepła (wybierz z opcji)
  Rodzaj źródła ciepła - Inne (opcjonalne)
  Moc źródła ciepła w kW (jeżeli znana)
  Rodzaj instalacji (wybierz opcję)
  Rodzaj instalacji - Inne (opcjonalne)
  Ciepła woda użytkowa (wybierz opcję)
  Zasobnik ciepłej wody użytkowej (wybierz opcję)
  Czy jest instalacja solarna - kolektory słoneczne (wybierz opcję)
  Czy jest instalacja klimatyzacji (wybierz opcję)
  Sposób klimatyzowania oraz które pomieszczenia są klimatyzowane?
  Elektryczność (wybierz opcję)
  Moc instalacji fotowoltaicznej
  Kod promocyjny

  Załączniki (format: DWG, PDF, JPEG, ZIP)

  Proszę o załączenie następujących plików:

  • Rzuty wszystkich kondygnacji
  • Przekrój przez budynek
  • Plan zagospodarowania terenu
  • Zdjęcie budynku od frontu

  W przypadku potrzeby wysłanie więcej niż jednego pliku należy skompresować je do pliku zip.

  Maksymalny rozmiar pliku to 20MB

  Prosimy o przedstawienie dodatkowych prac termomodernizacyjnych, które zostały wykonane na budynku po oddaniu go do użytkowania, np. ocieplenie ściane zewnętrznych - materiał - grubość ocieplenia.

  * - pola obowiązkowe.