Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Dopłata dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

  Dopłata do instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie wyniesie 50 proc. wartości instalacji – takie słowa jeszcze pod koniec 2022 roku padły z ust ministra rozwoju i technologii, Waldemara Budy. W obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej, wsparcie dla budynków wielorodzinnych może okazać się nieocenione. 

  Dotychczas prywatna, przydomowa fotowoltaika zarezerwowana była jedynie dla domów jednorodzinnych. Dotacje przewidziane przez ministerstwo rozwoju i technologii mogą to zmienić. Przewidziano zatem nowe rozwiązanie, według którego dofinansowanie na instalacje PV dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ma wynieść do 50 proc. wartości instalacji. 

  Dzisiaj, żeby postawić instalację na bloku jest możliwość dofinansowania tak jak w „Moim Prądzie” – do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, w związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 proc., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł – zaznaczał jeszcze w grudniu Waldemar Buda. 

  Grant OZE

   

  Fotowoltaika dla osiedla – dofinansowanie w zasięgu ręki

  Na program dofinansowania instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) przeznaczone zostanie prawie pół miliarda złotych w ramach prefinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dofinansowanie obejmie zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE, a także modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowaniem objęte będą również instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii i pompy ciepła.  

  Grant OZE może pokryć do 50% planowanej inwestycji!

  Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotowane instalacje OZE mogą być znacznie większe i produkować znacznie więcej energii niż jest to potrzebne na potrzeby części wspólnych budynku. Nadmiar wyprodukowanej energii może być rozliczany miesięcznie ze sprzedawcą energii według cen hurtowych, a uzyskane przy sprzedaży środki zasilą budżet osiedla. Dzięki temu obniżymy koszty utrzymania budynku, a uzyskane oszczędności możemy przeznaczyć na remonty. Aby zyskać dodatkową gotówkę, prosument, czyli w tym przypadku zarządca budynku, będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii swój status prosumenta lokatorskiego, dokumentując to uchwałą o budowie instalacji OZE. 

  Kto może zdobyć grant OZE?

  O dofinansowanie na odnawialne źródła energii mogą ubiegać się zarządcy lub właściciele budynków wielorodzinnych.
  Z grantu mogą skorzystać niemal wszyscy inwestorzy bez względu na wielkość obiektu. Wykluczone z programu zostały jedynie jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych. Grupa beneficjentów jest zatem szeroka, a wliczają się w nią m.in.:

  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS),
  • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • Spółki prawa handlowego
  • Osoby fizyczne

   

  Na jakie działania przysługuje grant OZE?

  Wedle regulaminu zamieszczonego na stronie BGK, dofinansowanie w ramach omawianego programu grantowego można przeznaczyć na:

  • zakup, montaż lub budowę instalacji odnawialnego źródła energii
  • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%

  Grant OZE może pokryć nawet 50% kosztów powyższych inwestycji!

   

  Warto pamiętać o warunkach i ograniczeniach, jakie stawia organizator. Dofinansowanie uzyskają jedynie te inwestycje, które:

  • służą wytwarzaniu energii na potrzeby budynku, w którym zostały zainstalowane
  • nie zostały jeszcze rozpoczęte
  • nie wyrządzają szkód dla celów środowiskowych oraz spełniają kryteria horyzontalne.

  Grant OZE – nabór i zasady programu

  Wnioski o przyznanie grantu OZE można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór ma pozostać otwarty do 30 czerwca 2026 r.

  Warto zawczasu upewnić się, czy mamy wszystkie niezbędne dokumenty. Do wniosku należy bowiem dołączyć:

  • dokumentację projektową instalacji
  • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku

  Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać na adres tymczasowej siedziby banku.

   

  Instalacja OZE w bloku – jak ją zaplanować?

  Planując inwestycję, należałoby zacząć od dokładnej analizy, która wykaże, czy takie rozwiązanie na pewno okaże się dla nas opłacalne.  

  Analiza OZE pomoże zaprojektować efektywnie działającą instalację, a przy tym rozwiać wszelkie niejasności. W Efektywniej już od lat wykonujemy ekspertyzy, w ramach których analizujemy zużycie energii elektrycznej przez wszystkie zainstalowane w obiekcie urządzenia. Przyglądamy się bieżącym potrzebom mieszkańców i ustalamy, jaką powierzchnię inwestor może przeznaczyć na instalację fotowoltaiczną. Pracujemy tak, aby zapewnić maksymalną efektywność instalacji OZE.

  Sporządzane przez nas analizy zawierają rozmieszczenie modułów oraz możliwy sposób ich połączenia i podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przy wyznaczaniu opłacalności inwestycji uwzględniamy takie parametry, jak temperaturowy współczynnik strat mocy, straty na przesyle energii elektrycznej oraz sprawność wewnętrzną. Roczną produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych szacujemy dodatkowo na podstawie danych z najbliższej stacji aktynometrycznej, nachylenia instalacji oraz orientacji względem stron świata.

  Zapraszamy do kontaktu! 

   

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl