Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  23 lipca 2020

  Jak dobrać efektywniej okna?

   Efektywnie dobrane okna to zapewnienie optymalnego bilansu energetycznego i ekonomicznego. Rachunek ekonomiczny zależy pośrednio od stron świata, parametrów klimatycznych i współczynników g oraz U i polega na:
  • Rachunek ekonomiczny = koszt montażu nowych okien + koszt eksploatacji
  • Koszt eksploatacji = ilość energii cena energii
  • EFEKTYWNY DOBÓR OKIEN = Rachunek ekonomiczny/Okres kredytowania
   Najmniejsza wartość wynikająca z ostatniego wzoru daje nam najlepszy dobór okien.

    Ważna jest również klasa energetyczności okien. Klasy energetyczne ustalane są na podstawie średniego rocznego bilansu energetycznego okien. Musimy sobie uświadomić, że okna są miejscem w którym dokonują się dwa różne procesy:

  • ciepło z wnętrza domu ucieka na zewnątrz (proporcjonalnie do współczynnika przenikania ciepła U [W/m2]).
  • energia słoneczna przenika do środka domu proporcjonalnie do wartości współczynnika g.
   • Podstawowymi parametrami wpływającymi na współczynniki są rodzaj i konstrukcja użytych profili (liczba komór, rodzaj użytego materiału, użycie i rodzaj wzmocnienia), a także parametry zastosowanego pakietu szklanego (użyte panele szyb, wypełnienie, ramka i jej uszczelniacze).

    Wynik mierzony jest w kilowatogodzinach zyskiwanych\ traconych na każdym m2 okna w ciągu roku. Okna wykazujące dodatnią wartość bilansu (zysk energetyczny netto) uzyskują klasę A. Pozostałe otrzymują klasy w zależności od poziomu utraty ciepła na m2 wg następującej tabeli:
    rysunek
   Klasy okien pod względem energetyczności
   Rys. 1. Klasy okien pod względem energetyczności
    Literatura: Profiokno 2/2011
    Źle dobrane okna to bomba z opóźnionym zapłonem…
    Firma Efektywniej dobierze Państwu tak okna żeby zapewnić najlepszy bilans energetyczny przy jak najniższych kosztach.

  Dobór źródeł ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do indywidualnych potrzeb.

  Przykład

  Wariant I

  Wariant II

  Wariant III

  Literatura: