Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Czy urzędy liczą się z energią?

  Z końcem 2022 roku na wszystkie jednostki z sektora finansów publicznych został nałożony obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o minimum 10%. Czasu na zaplanowanie i skuteczne wprowadzenie zmian jest niewiele, gdyż ostateczny termin na wykazanie oszczędności upływa 31 grudnia 2023 roku. Czas na oszczędności! Sektor publiczny zmierzy się z ciekawym, acz wymagającym wyzwaniem.

  Za nowymi zobowiązaniami stoją założenia Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

  Polska strategia energetyczna

  Zmniejszenie zużycia energii w jednostkach państwowych ma na celu nie tylko prozaiczne oszczędności, lecz przede wszystkim – wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warto pamiętać, iż obecny kryzys na rynku nośników energii jest efektem gwałtownych zmian geopolitycznych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku. 

  Na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego składa się szereg działań, których planowanie ciąży w Polsce na barkach ministra ds. gospodarki. Zaspokajanie potrzeb energetycznych odbywa się zatem poprzez całą gamę planowanych przez organy państwowe inwestycji i działań, mających zapewnić obywatelom wolny i tani dostęp do energii elektrycznej i cieplnej. 

  Zakrojone na szeroką skalę energooszczędne inicjatywy wpisują się w opisaną wyżej strategię i wedle rządowych prognoz, winny mieć realny wpływ na zmniejszenie zużycia energii, tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ustawodawca poprzez zachęcanie do oszczędności w jednostkach samorządowych pragnie dać przykład i zachęcić szerokie grono odbiorców do podejmowania efektywnych środków w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.  

   

  Więcej o bezpieczeństwie energetycznym przeczytasz w naszym artykule >>> Bezpieczeństwo energetyczne – co czeka Polskę? 

   

  Oszczędności energii w jednostkach publicznych – kogo dotyczy?

  Obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 10% dotyczy większości jednostek sektora publicznego. Wliczają się w nie m.in.: 

  • Uczelnie publiczne 
  • Narodowy Fundusz Zdrowia 
  • Państwowe i samorządowe instytucje kultury 
  • Organy władzy publicznej (m.in. administracji rządowej, kontroli państwowej, sądy i trybunały) 
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki 
  • Instytucje gospodarki budżetowej 
  • Państwowe fundusze celowe 
  • Związki metropolitalne 
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze 
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez jej prezesa 
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 

   

  Kary za brak oszczędności energii

  Co w przypadku gdy jednostka nie wykaże oszczędności? Sektor publiczny musi zacząć liczyć się z karami finansowymi. Ich wymierzenie leżeć będzie w gestii prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i mogą sięgać nawet 20 000 zł. Taka kara może znacznie przekroczyć wydatki poniesione na poprawę energooszczędności…

   

  Jakie działania zmniejszą zużycie energii?

  Jak czytamy w rządowym obwieszczeniu, do istotnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej należy zaliczyć, m.in.: 

  1)    ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków; 

  2)    dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza; 

  3)    modernizację lub wymianę oświetlenia; 

  4)    zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią; 

  5)    wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów; 

  6)    wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków. 

   

  Jeżeli planują Państwo realizację inwestycji pozwalających na pewne oszczędności energii, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Nasi audytorzy pomogą w dobraniu optymalnych rozwiązań dla danego obiektu oraz przedstawią kosztorys wybranych inwestycji. Służymy także odpowiedzią na wszelkie pytania związane z dziedziną efektywności energetycznej. 

  Tekst i opracowanie: Julia Szafran

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl