kalkulator wyceny

Kiedy jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obecnie jest ono niezbędne podczas:

  • Sprzedaży nieruchomości
  • Wynajmu nieruchomości

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego sporządzenia. Jeśli jednak w tym czasie budynek zostanie poddany modernizacji, na skutek której zmieni się jego zużycie energii, należy sporządzić nowe, zaktualizowane świadectwo.

Co ma wpływ na cenę świadectwa charakterystyki energetycznej?

  • Kompletna dokumentacja architektoniczna lokalu (zwymiarowane rzuty mieszkania oraz przekrój kondygnacji)

W przypadku braku dokumentów, oferujemy wykonanie uproszczonej inwent. Na potrzeby św. Cha. Przed złożeniem zapytania warto skontaktować się ze spółdzielnią lub zarządcą nieruchomości i poprosić o udostępnienie ww. dokumentacji architektonicznej budynku.

  • Lokalizacja nieruchomości

W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się poza Wrocławiem, doliczana jest opłata w wysokości 1,15 złotych za każdy dzielący nas kilometr od miejsca docelowego

  • Świadectwo energetyczne budynku

Jest to dokument istotny do wykonania świadectwa charakterystyki dla lokalu/mieszkania. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku winno być udostępnione na życzenie mieszkańca przez zarządcę/właściciela nieruchomości lub spółdzielnię.

W przypadku jego braku, należy poprosić o udostępnienie dokumentacji architektonicznej budynku.

Chcę sprawdzić cenę na świadectwo charakterystyki energetycznej dla:

  1. Lokalu mieszkalnego
  2. Domu jednorodzinnego
  3. Lokalu usługowego
Two columns
Pionowo
Poziomo

Czy chcesz uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego?

Uwagi do wyceny

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Czy chcesz uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla domu jednorodzinnego?
Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego sporządzenia. Jeśli jednak w tym czasie budynek zostanie poddany modernizacji, na skutek której zmieni się jego zużycie energii, należy sporządzić nowe, zaktualizowane świadectwo.

Two columns
Pionowo
Poziomo

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Uwagi do wyceny

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Czy chcesz uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu usługowego