Klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów, kontaktujących się ze Spółkami w sprawie przedstawienia oferty

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efektywniej sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Wolności 7b we Wrocławiu (50-071), adres e-mail: info@efektywniej.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod.efektywniej@dpag.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. Odpowiedzi na Pani/Pana pytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Przygotowania i przedstawieniu Państwa oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być także udostępnione lub powierzone innym podmiotom na podstawie zawartych umów w związku z koniecznością dostarczenia usług np. teleinformatycznych czy prawnych.
 7. Pani/Pana dane osobowe związane z umową będą przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów, których dane są przetwarzane w bazach spółki

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efektywniej sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Wolności 7b we Wrocławiu (50-071), adres e-mail: info@efektywniej.pl, tel. 883 747 577.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod.efektywniej@dpag.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia Państwa danych zawartych w powszechnie dostępnych źródłach (ujawnione na stronach internetowych, w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz oferowania Państwu naszych usług na podstawie odrębnej zgody na kontakt marketingowy
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być także udostępnione lub powierzone innym podmiotom na podstawie zawartych umów w związku z koniecznością dostarczenia usług np. teleinformatycznych, pocztowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe związane z umową będą przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne przedstawienia oferty.