INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efektywniej sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Wolności 7b we Wrocławiu (50-071), adres e-mail: info@efektywniej.pl 
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod.efektywniej@dpag.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 4. Odpowiedzi na Pani/Pana pytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
 5. Przygotowania i przedstawieniu Państwa oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być także udostępnione lub powierzone innym podmiotom na podstawie zawartych umów w związku z koniecznością dostarczenia usług np. teleinformatycznych czy prawnych.  
 7. Pani/Pana dane osobowe związane z umową będą przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat. 
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.