Menedżer działu audytów przemysłowych
inż. Szymon Pecuch
Menedżer działu audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji
mgr inż. Aleksandra Pieniążek-Konopka, Andrzej Przewłocki
Menedżer działu sprzedaży
mgr Marek Śliwiński
Oceny energetyczne w województwie małopolskim
mgr inż. Beata Hofman - Pecuch
Właściciel firmy
mgr inż. Tomasz Śliwiński
Dane do faktury

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest EFEKTYWNIEJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomska 42B/ 9 piętro 53-611 Wrocław. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@efektywniej.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.

Przeczytaj więcej informacji o ochronie danych...