Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Systemy ogrzewania pod lupą rządu? Obowiązkowe kontrole już w kwietniu!

  Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 7 października 2022 roku przyniosła nie tylko zmiany w dziedzinie świadectw energetycznych , ale również w podejściu i utrzymaniu systemów centralnego ogrzewania.

  Od 28 kwietnia 2023 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek zlecenia i wykonania okresowej kontroli technicznej systemów ogrzewania i klimatyzacji.

  Zmiana realna, czy jedynie pozorna?

  Osoby dobrze zaznajomione z prawem energetycznym szybko zorientują się, że wprowadzony w nowelizacji zapis o kontroli systemów c.o. jest bliźniaczo podobny do tego, który widnieje w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków.

  Na pierwszy rzut oka oba zapisy wyglądają niemal identycznie, natomiast diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Co zatem je od siebie różni?

  Są to zmiany wycelowane w budynki wyposażone w źródło ciepła. Będą to zarówno obiekty, w których działają kotły na paliwa ciekłe czy stałe, jak również budynki posiadające źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania w postaci wymiennika cieplnego – czyli tak zwane ciepło miejskie. Według nowelizacji również i ta grupa budynków będzie musiała przejść cykliczny przegląd systemu ogrzewania.

  Przed nowelizacją ustawy, budynki wyposażone w węzeł cieplny nie musiały posiadać kontroli systemu ogrzewania.

  Kontrola systemu ogrzewania

   

  Kontrola systemu ogrzewania

  Kontrola systemu ogrzewania – jak często ją robić?

  Częstotliwość przeglądów zależeć będzie przede wszystkim od mocy i typu źródła ciepła. Kiedy należy je wykonać? Co najmniej raz na:

  • 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
  • 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. A-c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW
  • 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
  • 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW

  Wymagania przy kontroli systemu ogrzewania 

   

  Co powinna zawierać kontrola systemu ogrzewania?

  Głównym celem przeglądu będzie ocena sprawności całego systemu ogrzewania. Pod lupę zostanie zatem wzięta sprawność wytwarzania, regulacji i przesyłu ciepła. Wykonujący zlecenie audytor zweryfikuje dobór wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku, a także zbada możliwość potencjalnych optymalizacji zwiększających efektywność pracy instalacji.

  Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni punkt. Pamiętajmy, że osoba dokonująca kontroli powinna nie tylko wyliczyć sprawność całkowitą systemu grzewczego! Powinna ona również wskazać rozwiązania służące poprawie jego pracy!

  Co może znaleźć się wśród takich propozycji?

  • Wymiana źródła ciepła na bardziej sprawne
  • Wymiana zaworów termostatycznych w lokalach
  • Wprowadzenie zdalnego systemu zarządzania energią
  • Wymiana izolacji cieplnej
  • Modernizacja przesyłu ciepła z nieogrzewanych pomieszczeń do części ogrzewanych

  Na wykonanie pierwszej kontroli systemu ogrzewania będziemy mieli czas do 28 kwietnia 2024 roku.

  To jednak nie wszystko! W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na dobór wielkości źródła ciepła, czyli poprawne wyliczenie mocy zamówionej według normy PN-EN 12 831. Ono również powinno znaleźć się w dokumencie! Weryfikacja i ponowny dobór mocy cieplnej niemal zawsze prowadzą do znacznych oszczędności kosztów stałych w budynku. Tym bardziej, jeśli w ostatnich latach został poddany termomodernizacji lub innym pracom docieplającym, po których zapotrzebowanie na moc zamówioną nie zostało zaktualizowane.

   

  Gdzie szukać informacji na temat zmian w prawie energetycznym?

  Europejski kryzys energetyczny przyniósł ze sobą nie tylko wahania cen surowców energetycznych, ale również szereg zmian prawnych, służących wspieraniu energooszczędnego budownictwa, racjonalnego gospodarowania energią, oraz zmniejszenia jej zużycia w istniejących już obiektach.

  Zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych , gdzie na bieżąco komentujemy i wyjaśniamy najnowsze zmiany prawne. O pozostałych obowiązkach płynących z omawianej dziś nowelizacji przeczytacie w naszym poprzednim artykule.

  Bądź na bieżąco i nie daj się zaskoczyć!

  Tekst i opracowanie: Julia Szafran

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl