Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), został otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. kredyt ekologiczny. Adresatami akcji są polskie przedsiębiorstwa, które planują inwestycje związane z ogólnie pojętą oszczędnością energii lub zmianą źródeł energii na bardziej przyjazne dla środowiska.  

  Kredyt ekologiczny – co to?

  Jak informuje organizator programu, Bank Gospodarstwa Krajowego: Pomimo, że nazwa programu brzmi „Kredyt Ekologiczny”, jest to dotacja polegająca na spłacie części kredytu inwestycyjnego w formie bezzwrotnej dotacji. 

  Główna idea opiera się na przyznawaniu dotacji wypłacanej w postaci premii ekologicznej. Ma ona służyć spłacie części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo na cele energooszczędnych modernizacji. Co ważne, premia przyznawana będzie jedynie w przypadku, gdy kredyt został udzielony w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Ten model finansowania inwestycji sprawdził się już w przypadku kredytu technologicznego, orgaznizowanego przez BGK w poprzednich latach. 

  Kto może starać się o kredyt ekologiczny?

  O dotację w ramach kredytu ekologicznego może starać się każde funkcjonujące w naszym kraju przedsiębiorstwo, o ile liczba zatrudnionych w nim pracowników nie przekracza 3 tysięcy. 

  Jaka jest wysokość kredytu ekologicznego?

  Wysokość dotacji dla danego przedsięwzięcia będzie obliczana na podstawie mapy pomocy regionalnej, opracowanej na lata 2022-2027. Przede wszystkim nacisk położono na pomoc we wschodnich i północnych regionach Polski. Na maksymalną, bo pokrywającą do 70% kosztów przedsięwzięcia premię mogą liczyć przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwach wschodniej Polski: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 

  Łączny budżet przeznaczony na wsparcie proekologicznych inwestycji wynosić będzie 460 mln euro.

  Rys. Mapa pomocy regionalnej 2022-2027,Bank Gospodarstwa Krajowego

   

  Kredyt ekologiczny – na jakie inwestycje?

  Jak zostało już wspomniane, kredyt ekologiczny przeznaczony jest na inwestycje mające prowadzić do oszczędności energii pierwotnej. Będą to zarówno modernizacje funkcjonującej już infrastruktury, jak również nowe rozwiązania, których wprowadzenie pozwoli na długofalową redukcję zużycia energii. 

  UWAGA!
  Warunkiem przyznania premii ekologicznej jest wykazanie minimum 30% oszczędności energii pierwotnej w przedsiębiorstwie lub jego oddziale. Zakres realizacji inwestycji musi zostać potwierdzony audytem efektywności energetycznej! Dopiero prawidłowo zrealizowana i spełniająca powyższy cel inwestycja uprawnia do otrzymania premii ekologicznej i częściowej spłacie kredytu. 

  Na jakie realizacje można uzyskać kredyt ekologiczny? Będą to z pewnością: 

  • Termomodernizacja budynków (np. budynków biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych) 
  • Zakup i instalacja systemów sterowania, mających na celu obniżenie poboru energii 
  • Modernizacja instalacji sprężonego powietrza 
  • Wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie 
  • Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia w celu zwiększenia ich energooszczędności 
  • Instalacje OZE 
  • Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła 

  Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że koszty kwalifikowalne w powyższych projektach obejmują: 

  • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty jego transportu, montażu i uruchomienia 
  • Kupno robót i materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji 
  • Zakup wartości niematerialnych I materialnych 
  • Wydatki ponoszone na usługi doradcze, w tym audyty efektywności energetycznej 
  • Zakup, montaż i uruchomienie instalacji OZE

   

  Kiedy nabór na kredyt ekologiczny?

  Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada rozpoczęcie naboru na kredyt ekologicznyw I kwartale 2023 roku. Wnioski o udział w programie należy składać bezpośrednio do organizatora. Z pewnością warto trzymać rękę na pulsie!

   

  Premia ekologiczna – zdobądź ją z Efektywniej!

  Proces uzyskania dotacji z tytułu kredytu ekologicznego może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Oferujemy wsparcie specjalistów Efektywniej zarówno podczas poszczególnych jego etapów, jak i podejście kompleksowe – od przygotowania i złożenia wniosku o udzielenie kredytu, poprzez wykonanie audytu efektywności energetycznej, na indywidualnym doborze energooszczędnych rozwiązań i przeprowadzeniu inwestycji skończywszy. 

  Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu! 

  Tekst i opracowanie: Julia Szafran

   

  Kontakt

  Ewa Chorzępa

  Menedżer Działu Sprzedaży

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.:  883 046 977

  e-mail: ewa.chorzepa@efektywniej.pl