Historia firmy

Historia firmy Efektywniej sięga czasów studenckich, podczas których wykonywane były pierwsze badania termowizyjne oraz bilanse cieplne budynków. Dziś absolwent Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Tomasz Śliwiński wspomina te czasy.  Moimi zainteresowaniami  była fascynacja tematyką związaną z fizyką budowli, bilansowaniem energetycznym budynków i odnawialnymi źródłami energii. Począwszy od uzyskania dofinansowania na postępowy i oryginalny pomysł na biznes, poprzez osobiste zachęcanie deweloperów do doradztw energetycznych na targach mieszkań aż po duże zlecenia na audyty w przemyśle, firma Efektywniej rozwijała się nieprzerwanie od 2010 roku. Do 2015 roku liczba osób zasilająca szeregi Efektywniej wzrosła ponad trzykrotnie, a firma świadczy szeroki wachlarz usług m.in. szeroko pojęte doradztwo budowlano – energetyczne, sporządzanie audytów energetycznych oraz wydawanie certyfikatów energetycznych, wykonywanie badań termowizyjnych, a także szkolenia związane z powyższymi tematami, obsługą programów i narzędzi do wykonywania audytów energetycznych.

Misją Efektywniej jest działalność prowadząca do efektywnego gospodarowania energią, podnoszenie świadomości i zaszczepianie dobrych praktyk i rozwiązań w przedsiębiorstwach oraz w domach prywatnych. Oto, jak założyciel firmy mówi o misji Efektywniej :

  • „Polska do roku 2020 zobowiązana jest do spełnienia założeń 3 x 20 pakietu klimatyczno - energetycznego, czyli zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz doprowadzenie do sytuacji, w której 20% więcej energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Jako obywatele i jako firma popieramy inicjatywę UE, która ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, ale także niezwykle ważną kwestię uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii, a tym samym zwiększenie suwerenności energetycznej oraz politycznej.” – Tomasz Śliwiński
Tomasz Śliwiński

Tomasz Śliwiński

Jestem zorientowany na wszelkie aspekty techniczne zwią­zane z doradztwem energetycznym oraz auditingiem w przemyśle. Moją specjalnością i pasją jest ciepłownictwo, ogrzewnictwo, systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne. Po­szerzam cały czas horyzonty i wciąż aktualizuję swoją wiedzę. Codziennie zajmuję się poszukiwaniem pragma­tycznych i ekonomicznych rozwiązań energetycznych oraz rozpowszechnianiem wiedzy z tym związanej.