Audyt efektywności energetycznej

Jako profesjonaliści pragniemy wspierać naszych Klientów na różnych płaszczyznach. Dlatego też jedną z naszych propozycji jest audyt efektywności energetycznej – usługa całkowicie dostosowana do profilu działalności naszego Klienta, uwzględniająca wszelkie niezbędne strategie oceny poprawności energetycznej.

Świadectwa Efektywności Energetycznej to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy.

Świadectwo stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Świadectwo efektywności energetycznej wydawane jest przez Prezesa URE na wniosek podmiotu, u którego realizowane będzie przedsięwzięcie.

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej, Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej w terminie do 45 dni od dnia złożenia wniosku. Ważnym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej. Pierwszy z nich trzeba dołączyć do składanego wniosku. Drugi jest sporządzany po uzyskaniu białych certyfikatów, jako potwierdzenie uzyskanych oszczędności (dla których oszczędności wynoszą powyżej 100 toe)

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku – o efektywności energetycznej jest aktem prawnym wprowadzającym rozwiązania pomocnicze, skutecznie wspierające podejmowane przez inwestorów działania proefektywnościowe. Konieczność wykazania zgodności z określonymi standardami – m.in. poprzez przeprowadzenie rzetelnego audytu – pozwala uzyskać tzw. biały certyfikat. Jest on nie tylko dokumentem potwierdzającym oszczędną politykę energetyczną danego inwestora, ale również potwierdzeniem dokonanych przez niego zmian na korzyść optymalizacji w zakresie stopnia zużycia energii. Za co można uzyskać białe certyfikaty:

 • modernizację instalacji oświetleniowych, przemysłowych oraz urządzeń;
 • modernizację lokalnych źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych;
 • minimalizację strat wynikających z poboru energii biernej, funkcjonowania sieci ciepłowniczej bądź transformacji w transformatorach;
 • przebudowę, rozbudowę, modernizację bądź remont budynków.
   

 

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO:

KROK PIERWSZY:

KROK DRUGI:

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU DO URE
  Przygotujemy dla Państwa kompletny wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

 

KROK TRZECI:

 • ZAWIADOMIENIE URE O ZAKOŃCZENIU PRZEDSIĘWZIĘĆ 
  Po zrealizowaniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, firma Efektywniej przygotuje niezbędną dokumentację łącznie z audytem powykonawczym wraz z zawiadomieniem  do URE.

KROK CZWARTY:

 • SPRZEDAŻ BIAŁYCH CERTYFIKATÓW NA TGE.
  Rozliczenie wykonanej usługi.

 

 

Podczas wykonywania audytów efektywności energetycznej, w zależności od zakresu audytu, firma Efektywniej wykonuje różnego rodzaju pomiary:

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE AUDYTÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl