Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych mediów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Dostarczając do sprężarki 100 kWh energii elektrycznej około 17 kWh wykorzystywane jest do sprężania powietrza. Reszta dosatrczonej energii przemienia się w ciepło.

Przed zakupem kolejnych urządzeń, zasilanych sprężonym powietrzem, bardzo często stoją Państwo przed wyborem zakupu sprężarki oraz rozbudową istniejącej instalacji sprężonego powietrza.

Poprzedzając Państwa problem zachęcamy do optymalizacji istniejącego systemu sprężonego powietrza oraz poprawnego doboru i optymalizacji przyszłej instalacji.

Bardzo często okazuje się, że nie muszą Państwo przy zakupie urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem, dokupować nowej sprężarki. Wystarczy tylko cały układ odpowiednio zoptymalizować.

Co zawiera audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza :

 • Dostarcza informacji na temat aktualnego stanu technicznego instalacji sprężonego powietrza – począwszy od systemu wytwarzania przez dystrybucję,  kończąc na odbiorcach końcowych instalacji.
 • Dostarcza informacji na temat wszystkich możliwości poprawy systemu sprężonego powietrza z wyliczeniem czasu zwrotu poszczególnych rozwiązań.
 • Opracowanie można wykorzystać pod dowolne dofinansowanie (również w celu pozyskania białych certyfikatów).

Przed zakupem kolejnych urządzeń, zasilanych sprężonym powietrzem, bardzo często stoją Państwo przed wyborem zakupu sprężarki oraz rozbudową istniejącej instalacji sprężonego powietrza.

Poprzedzając Państwa problem zachęcamy do optymalizacji istniejącego systemu sprężonego powietrza oraz poprawnego doboru i optymalizacji przyszłej instalacji.

Bardzo częśto okazuje się, że nie muszą Państwo przy zakupie urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem, dokupować nowej sprężarki. Wystarczy tylko cały układ zoptymalizować.

U naszych klientów udaje się znaleźć ponad 20% oszczędności energii w układach sprężonego powietrza.

W SKŁAD AUDYTU ENERGETYCZNEGO INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA WCHODZĄ CZTERY GŁÓWNE OBSZARY:

I - OBSZAR PRODUKCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

II - OBSZAR DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

III - OBSZAR KOŃCOWEGO POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

IV - WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH

 

I- OBSZAR PRODUKCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Ile z 1 kWh wyprodukują Pańśtwo sprężonego powietrza?

Analiza pracy sprężarek - Analiza efektywności pracy sprężarek polega na określeniu energochłonności procesu sprężania na podstawie pomiaru ilości sprężonego powietrza oraz zużycia energii elektrycznej. Do pomiaru przepływu sprężonego powietrza używamy przenośnego przepływomierza. Do pomiaru energii elektrycznej używamy cęgi elastyczne. Na podstawie uzyskanych profili elektrycznych będzie możliwe zamodelowanie innych rozwiązań wraz z podaniem ich czasów zwrotu.

Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać odwiert pod ciśnieniem na instalacji sprężonego powietrza (bez zatrzymania produkcji) za pomocą którego umieścimy przepływomierz.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY PRACY SPRĘŻAREK:

 • Efektywna modernizacja systemu
 • Symulacja pracy układu z innymi sprężarkami
 • Symulacja obniżenia ciśnienia w instalacji
 • Symulacja pracy sprężarek z zastosowaniem nadrzędnego sterowania (nawet jeżeli klient posiada sprężarkę zmiennoobrotową)

W TYM OBSZARZE POTRAFIMY ZNALEŹĆ PONAD 10% ROCZNYCH OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW

 

II - OBSZAR DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Nieszczelności sprężonego powietrza są istotnym źródłem oszczędności energii. Po wykonaniu, w ciągu trzech lat, ponad 100 audytów instalacji sprężonego powietrza - średnio nieszczelności w instalacji wynoszą około 20% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. 

Analiza wycieków sprężonego powietrza - Aby wykonać pomiary wycieków sprężonego powietrza, gazów oraz próżni stosujemy detektory ultradźwiękowe. Detektory umożliwiają określenie miejsca wycieku sprężonego powietrza, jego wielkość oraz po przeliczeniu koszty związane z wyciekiem (np. zł/rok).

Raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:
 • zdjęcia z opisem na rzucie zakładu lokalizacji wycieków sprężonego powietrza
 • wielkość wycieku wraz z analizą kosztów wycieku
 • zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności

 

 

Pomiar ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza -Spadek ciśnienia wywołany stratami o  1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia o około 7%. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym a następnie doprowadzić do maksymalnego spadku ciśnienia w instalacji wynoszącego 0,2 bar. 

 

W związku z tym wykonujemy mapę ciśnień instalacji sprężonego powietrza. Dzięki mapie ciśnień potrafimy dokładnie określić gdzie występują nadmierne straty ciśnienia w instalacji i jak je zniwelować. Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać odwiert pod ciśnieniem na instalacji sprężonego powietrza (bez zatrzymania produkcji) za pomocą którego umieścimy przepływomierz.

 • Dzięki mapie ciśnień dowiemy się dlaczego jedna maszyna na pierwszej zmianie zużywa więcej sprężonego powietrza niż na drugiej zmianie
 • Dowiemy się też czy uda się obniżyć ciśnienie w instalacji poniżej aktualnie panującego
 • Dowiemy się również jakie są przepływy powietrza w poszczególnych liniach instalacji

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA:

 • Znalezienieprzyczyn strat ciśnienia w instalacji 
 • Pomiar straty ciśnień na filtrach liniowych
 • Symulacja obniżenia ciśnienia w instalacji
 • Informację czy instalacja została poprawnie zaprojektowana pod względem średnic i oporów liniowych

W TYM OBSZARZE POTRAFIMY ZNALEŹĆ PONAD 15% ROCZNYCH OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW

 

III- OBSZAR KOŃCOWEGO POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

W obszarze poboru weryfikujemy czy jest zapewniane odpowiedne ciśnienie oraz jego ilość. Weryfikujemy również czy powietrze nie jest marnowane i nieracjonalnie użytkowane.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA:

 • Weryfikacja czy urządzenia otrzymują odpowiednie ciśnienie
 • Weryfikacja czy urządzenia otrzymują odpowiedni przepływ
 • Weryfikacja czy sprężone powietrze jest racjonalnie użytkowane przez odbiorcę końcowego

W TYM OBSZARZE POTRAFIMY ZNALEŹĆ PONAD 10% ROCZNYCH OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW

 

IV-OBSZAR WDROŻENIA ENERGOOSZCZĘDNYCH ROZWIĄZAŃ

W tym obszarze wdrażamy z Państwem rozwiązania wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Czy przysługują nam białe certyfikaty?

Jeżeli w wyniku optymalizacji energetycznej spręzonego powietrza uzyskamy oszczędności wynoszące co najmniej 420 GJ/rok to w ramach audytu energetycznego sprężonego powietrza przygotujemy dla Państwa audyt efektywności energetycznej wraz z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki w celu pozyskania białych certyfikatów.

Więcej informacji na temat białych certyfikatów mogą Państwo uzyskać w zakładce:

https://www.efektywniej.pl/oferta/audyt-efektywnosci-energetycznej

 

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO OD WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNGO INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA, PRZEZ WYKONANIE AUDYTÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ( W CELU ZDOBYCIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW) PO WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO