Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Firma Efektywniej oferuje:

 • wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • wykonanie audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wykonanania  audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyty energetyczne są wykonywane wg PN EN 16247

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to identyfikacja potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej. Audyt dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energie służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizacje odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego.

Energia, o której mowa powyżej dotyczy zarówno energii: na cele ogrzewania jak i chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza, do zapewnienia właściwej wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz do celów nie związanych z procesami technologicznymi i pokrycia zapotrzebowania na energie na potrzeby oświetlenia. Audyt obejmuje pełną analizę wszystkich możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energie oraz wskazuje rozwiązania optymalne, w tym również zawiera analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 

UWAGA:

Za nie wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Prezes URE nakłada karę pieniężną wynoszącą nie wyższą niż 5% przychodu przedsiębiorstwa!

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa składa się z trzech etapów:

ETAP I

 1. Zebranie informacji o obiekcie przemysłowym pod kątem:
  • Ochrony cieplnej budynku (budynków)
  • Procesów technologicznych
  • Systemu ogrzewania
  • Systemu ciepłej wody użytkowej
  • Systemu chłodzenia
  • Systemu wentylacji
  • Systemu oświetlenia
  • Systemu sprężonego powietrza
 2. Analiza zużycia energii na podstawie pomiarów, faktur Vat oraz liczników:
  • Energii elektrycznej
  • Sprężonego powietrza
  • Paliw
  • Ciepła/Chłodu
 3. Analiza zapotrzebowania:
  • Energię do ogrzewania budynku/budynków
  • Energię do produkcji ciepłej wody użytkowej
  • Energię do wentylacji i klimatyzacji

ETAP II

 1. Optymalizacja zużycia i zapotrzebowania dla:
  • Systemu ogrzewania
  • Systemu ciepłej wody użytkowej
  • Systemu chłodzenia
  • Systemu wentylacji
  • Systemu oświetlenia
  • Systemu sprężonego powietrza
  • Silników elektrycznych
 2. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
 3. Analiza umów z dostawcami energii pod kątem stosowanych taryf i wielkości mocy zamówionej dla energii elektrycznej, ciepła i gazu
 4. Analiza redukcji mocy biernej

ETAP III

 1. Opracowanie oceny opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji na podstawie współczynników SPBT, NPV, DGC
 2. Stworzenie indywidualnego planu wdrożenia inwestycji
 3. Podsumowanie, wnioski

 

Podczas wykonywania audytów energetycznych wykonujemy pomiary:

1. Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza.

Nieszczelności sprężonego powietrza są istotnym źródłem oszczędności energii. Po wykonaniu, w ciągu trzech lat,  ponad 100 audytów instalacji sprężonego powietrza -  średnio nieszczelności w instalacji wynoszą około 40% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza

 

2. Pomiary ciśnienia oraz ilośći sprężonego powietrza w instalacji

Spadek ciśnienia wywołany stratami o  1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia o około 7%. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym a następnie doprowadzić do maksymalnego spadku ciśnienia w instalacji wynoszącym 0,2 bar.

 

 

3 . Analiza efektywności pracy sprężarek

4 . Pomiary elektryczne

 • Prądy: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe
 • Pomiary napięcia: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe
 • Współczynniki szczytu dla prądu i napięcia
 • Moc czynna, bierna, odkształcenia, pozorna wraz z określeniem charakteru mocy       biernej
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia 
 • Asymetria napięć

 

 

KONTAKT W SPRAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl