Audyt energetyczny oświetlenia

W ofercie firmy Efektywniej znajdą Państwo audyt oświetlenia, który obejmuje nie tylko pomiar natężenia oświetlenia, ale i obliczanie jego strumienia. Jest to bardzo ważny, aczkolwiek często pomijany w wyliczeniach parametr, który wpływa na odpowiednie rozjaśnienie pomieszczeń. Wykonany przez nas audyt energetyczny zawiera analizę aktualnego stanu, a także wskazanie możliwych do realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych wraz z ich zakresem oraz parametrami technicznymi i ekonomicznymi. Zaproponujemy również rozwiązania optymalne, szczególnie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

 

 

W badaniu analizowane jest zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wyliczane są nakłady finansowe i czasy zwrotu danych inwestycji. Wykonanie kompleksowej analizy, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu może przynieść oszczędności sięgające nawet 20% ponoszonych kosztów, a inwestycja może się zwrócić nawet po roku.

 

KONTAKT W SPRAWIE AUDYTU ENERGETYCZNGO OŚWIETLENIA:

  • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl