Dobór pomp ciepła

Firma Efektywniej oferuje:

  • profesjonalny dobór oraz projekt pomp ciepła

Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi, niskotemperaturowymi, których zasada działania opiera się na zjawiskach fizycznych. W parowniku, czynnik roboczy ulega procesowi odparowania. Następnie następuje proces sprężania par czynnika roboczego, a za sprężarką ulega on skropleniu w skraplaczu. Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania, realizowany na zaworze rozprężnym.

Specjalizujemy się w obliczeniach cieplnych skraplacza, parownika oraz w doborach napędu sprężarki. Obliczając zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania c.w.u., a następnie po wyliczeniu mocy skraplacza oraz parownika jesteśmy w stanie określić średnie, dla poszczególnych godzin, współczynniki efektywności pompy ciepła. Na tej podstawie możliwe jest do oszacowania rzeczywiste zużycie energii do napędu sprężarki, a co za tym idzie obliczenie całorocznych kosztów użytkowania pompy ciepła. Specjalizujemy się również w doborze pomp ciepła dla zakładów przemysłowych, szczególnie przy wykorzystaniu ciepła odpadowego.

przemiany czynnika roboczego
Wykres 1 – przemiany czynnika roboczego.

Wykres powyżej przedstawia przemiany czynnika roboczego w sprężarkowej pomie ciepła. Zadaniem czynnika roboczego jest odparowanie, dzięki pobraniu ciepła w parowniku w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu (4-1) oraz przekazaniu tego ciepła do otoczenia podczas skraplaniaw skraplaczu w wysokiej temperaturze i ciśnieniu (2-3). W tym celu wykorzystuje się duże utajone ciepło parowania i skraplania.