Doradztwo energetyczne i dobór źródeł ciepła

Doradztwo energetyczne w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w fazie budowy lub realizacji obiektu budowlanego skierowane jest do:

 • osób indywidualnych,
 • architektów i projektantów,
 • developerów,
 • firm budowlanych
 • zarządców budynków mieszkalnych i komunalnych,
 • urzędów miast i gmin oraz powiatów i województw,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zakładów przemysłowych,
 • oraz do wszystkich zainteresowanych.

Przykładowy zakres doradztwa energetycznego:

 • Opracowanie dokumentacji przedstawiającej parametry energetyczne budynku.
 • Diagnostyka nadmiernych strat energii cieplnej oraz wysokich rachunków za ogrzewanie.
 • Analiza techniczna i ekonomiczna projektu pod względem efektywnych i energooszczędnych rozwiązań uwzględniających:
  1. Orientację względem stron świata
  2. Kształt i bryłę budynku
  3. Właściwe rozplanowanie pomieszczeń mieszkalnych
  4. Zastosowane materiały budowlane i użyte technologie
 • Pomoc przy wyborze nowoczesnych materiałów budowlanych, izolacyjnych, instalacyjnych, wykończeniowych,
 • Analizy cenowo — jakościowe producentów,
 • Wybór grubości ocieplenia budynku,
 • Efektywny dobór stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • Doboru źródeł ciepła c. o. i c. w. u. (alternatywne źródła energii):
  1. Wybór źródła ciepła dla domowej instalacji ogrzewczej np. piec grzewczy, pompa ciepła, kocioł gazowy itd.,
  2. Wybór nośnika paliwa dla celów grzewczych np. węgiel, gaz ziemny, olej opałowy oraz energia elektryczna i inne,
  3. Propozycje nowoczesnych technologii, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne, gruntowny wymiennik ciepła, pompy ciepła,
  4. Ocena potencjału wykorzystania energii słonecznej w budynku,
  5. Wybór sposobu rozprowadzenia ciepła np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory,
  6. Wybór źródła ciepła i sposobu jego rozprowadzenia, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztorysów od firm zajmujących się instalacją wybranych źródeł ciepła,
  7. Uwzględnienie łącznych kosztów inwestycji w wybrany system ogrzewczy i jego późniejszej eksploatacji.

 

 • Dobór wentylacji: wybór systemu wentylacji domu np. grawitacyjna, mechaniczna, hybrydowa, z odzyskiem ciepła, z gruntowym wymiennikiem ciepła.
 • Dobór taryf gazowych, elektrycznych
 • Nadzór nad poszczególnymi etapami wykonywanych prac
 • Wykorzystanie termowizji w diagnostyce budowlanej
 • Informacje o możliwości pozyskiwania dotacji z UE, oraz krajowych i gminnych programów

KONTAKT W SPRAWIE DORADZTWA ENERGETYCZNEGO:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl