POMIARY W PRZEMYŚLE

Firma EFEKTYWNIEJ oferuje swoim klientom wykonanie profesjonalnych  pomiarów w dziedzinach:

1. POMIARY PARAMETRÓW SIECI I JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Niezawodność urządzeń w procesach produkcyjnych jest bardzo ważna. Najmniejsze zakłócenia i awarie mogą powodować przestoje oraz straty wynoszące nawet setki tysięcy złotych. Jeżeli parametry energii, która zasila urządzenie, zaczynają odbiegać od zakładanych przez producenta, przestaje ono pracować prawidłowo.

Nie wszystkich awarii można uniknąć, są takie którym można zapobiec.

W skład pomiarów parametrów dostarczonej energii elektrycznej zawiera się:

- Pomiary napięcia: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe

- Prądy: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe

- Współczynniki szczytu dla prądu i napięcia

- Moc czynna, bierna, odkształcenia, pozorna wraz z określeniem charakteru mocy  

   biernej

- Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia

- Asymetria napięć
 

2. POMIARY NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA :

Nieszczelności sprężonego powietrza są istotnym źródłem oszczędności energii. Po wykonaniu, w ciągu trzech lat,  ponad 100 audytów instalacji sprężonego powietrza -  średnio nieszczelności w instalacji wynoszą około 40% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. 

Aby wykonać pomiary wycieków sprężonego powietrza, gazów oraz próżni stosujemy detektory ultradzwiękowe. Detektory umożliwiają określenie miejsca wycieku sprężonego powietrza, jego wielkość oraz po przeliczeniu koszty związane z wyciekiem (np. zł/rok).

Raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:

- zdjęcia z opisem na rzucie zakładu lokalizacji wycieków sprężonego powietrza

- wielkość wycieku wraz z analizą kosztów wycieku

- zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności

 

3. POMIAR CIŚNIENIA NA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA:

Spadek ciśnienia wywołany stratami o  1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia o około 7%. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym a następnie doprowadzić do maksymalnego spadku ciśnienia w instalacji wynoszącym 0,2 bar.

 

4. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI  PRACY SPRĘŻAREK

 

Analiza efektywności pracy sprężarek polega na określeniu ilości wyprodukowanego sprężonego powietrza oraz wartości pomiarów moc oraz ilości energii pobranych przez sprężarki. Znając te dane będzie możliwe zamodelowanie innych rozwiązań wraz z podaniem ich czasów zwrotu. 
Sprawdź czy Twój system produkuje mniej czy więcej niż  8 m3 z 1 kWh?


Korzyści wynikające z analizy:

- efektywna modernizacja systemu

- symulacja pracy układu z innymi sprężrkami

- symulacja obniżenia ciśnienia w instalacji

 

 

KONTAKT W SPRAWIE POMIARÓW

  • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl