Pomiary w przemyśle

Firma EFEKTYWNIEJ oferuje swoim klientom wykonanie profesjonalnych  pomiarów w dziedzinach:

1. Pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej:

Niezawodność urządzeń w procesach produkcyjnych jest bardzo ważna. Najmniejsze zakłócenia i awarie mogą powodować przestoje oraz straty wynoszące nawet setki tysięcy złotych. Jeżeli parametry energii, która zasila urządzenie, zaczynają odbiegać od zakładanych przez producenta, przestaje ono pracować prawidłowo.

Nie wszystkich awarii można uniknąć, są takie którym można zapobiec.

W skład pomiarów parametrów dostarczonej energii elektrycznej zawiera się:

- Pomiary napięcia: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe

- Prądy: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe

- Współczynniki szczytu dla prądu i napięcia

- Moc czynna, bierna, odkształcenia, pozorna wraz z określeniem charakteru mocy
          
biernej

- Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia

- Asymetria napięć
 

2. Pomiary nieszczelności instalacji sprężonego powietrza:

Sprężone powietrze jest szeroko stosowane w rozmaitych gałęziach przemysłu. Nieszczelna instalacja tego typu może powodować nie tylko niższą jakość przeprowadzanych procesów, ale również straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Nieszczelności sprężonego powietrza są istotnym źródłem oszczędności energii. Po wykonaniu, w ciągu trzech lat, ponad 100 audytów instalacji sprężonego powietrza - średnio nieszczelności w instalacji wynoszą około 40% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. Dlatego warto regularnie i skutecznie kontrolować instalacje i eliminować wszelkie wycieki w początkowym stadium, co pozwoli na znaczne zredukowanie zużycia energii, a tym samym generowanie oszczędności.

Audyty instalacji sprężonego powietrza

W ramach świadczonych usług, wykonujemy pomiary wycieków sprężonego powietrza. Audyty polegają na kompleksowej ocenie stanu instalacji oraz zdiagnozowaniu nieprawidłowości. Dzięki temu, możliwe jest określenie stopnia uszkodzenia poszczególnych elementów systemu, a tym samym wstępne oszacowanie kosztów ich naprawy.

Na życzenie Klienta proponowane są również rozwiązania, pozwalające na zoptymalizowanie kosztów procesów przemysłowych, takie jak m.in. modernizacja systemu czy uszczelnienie instalacji. Nasza firma realizuje audyty instalacji sprężonego powietrza przy pomocy nowoczesnego sprzętu, jakim są detektory ultradźwiękowe.:

Detektory ultradźwiękowe - skuteczna metoda wykrywania nieszczelności

Korzystając z naszych usług, zyskują Państwo gwarancje skuteczności, ponieważ dysponujemy nie tylko wysokiej jakości sprzętem, ale również doświadczeniem. Aby wykonać pomiary wycieków sprężonego powietrza, gazów oraz próżni stosujemy detektory ultradźwiękowe. Umożliwiają one określenie miejsca wycieku sprężonego powietrza, jego wielkość oraz po przeliczeniu koszty związane z wyciekiem (np.zł/rok).

Nasi pracownicy, przy pomocy wspomnianych urządzeń wykorzystujących ultradźwięki, będą w stanie zdiagnozować nawet niewielkie wycieki, które przez wysoką częstotliwość nie są słyszalne dla człowieka.

Raport z przeprowadzonego audytu

Naszym Klientom oferujemy rzetelne przedstawienie wyników audytu, dzięki którym możliwe będzie dokładne przeanalizowanie problemu nieszczelności instalacji oraz wdrożenie zmian pozwalających na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

Dlatego dla naszych Klientów przygotowujemy kompletną dokumentację, dzięki której możliwe będzie zweryfikowanie miejsc oraz stopnia uszkodzeń instalacji sprężonego powietrza, a także ocena strat poniesionych wskutek wycieku. Staramy się również zaproponować rozwiązania, które mogą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Przygotowywany przez nas raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:

- zdjęcia z opisem na rzucie zakładu lokalizacji wycieków sprężonego powietrza,

- wielkość wycieku wraz z analizą kosztów wycieku,

- zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności.

 

3. Pomiar ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza:

Spadek ciśnienia wywołany stratami o  1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia o około 7%. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym a następnie doprowadzić do maksymalnego spadku ciśnienia w instalacji wynoszącym 0,2 bar. Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać odwiert pod ciśnieniem na instalacji sprężonego powietrza (bez zatrzymania produkcji) za pomocą którego umieścimy przepływomierz. Następnie po wpięciu analizatora energii elektrycznej do sprężarki do produkcji sprężonego powietrza jesteśmy w stanie określić zużycie energii.

 

4. Analiza efektywności  pracy sprężarek

 

Analiza efektywności pracy sprężarek polega na określeniu ilości wyprodukowanego sprężonego powietrza oraz wartości pomiarów moc oraz ilości energii pobranych przez sprężarki. Po wykonaniu pomiarów dowiemy się jak pracują Pańśtwa sprężąrki, jak częśto włączają się, ile energii pobierają podczas obciążenia oraz ile energii zużywają podczas biegu jałowego. Znając te parametry będziemy w stanie zamodelować rozwiązania, które ograniczą zużycie energii. 
Sprawdź czy Twój system produkuje mniej czy więcej niż  8 m3 z 1 kWh?


Korzyści wynikające z analizy:

- efektywna modernizacja systemu

- symulacja pracy układu z innymi sprężrkami

- symulacja obniżenia ciśnienia w instalacji

 

 

Kontakt w sprawie pomiarów

  • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl