9 lipca 2020

Poprawa bilansu energetycznego

Bilans energetyczny budynku można poprawić na trzech etapach. Na etapie pierwszym – rocznego zapotrzebowania budynku na energię użytkową (Q,nd), na etapie drugim – rocznego zapotrzebowania na energię końcową (QK) oraz na etapie trzecim – rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (Q P).

Poprawiając któryś z etapów wpływamy na wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną. Każdy z trzech etapów dzieli się na dwa podetapy, odpowiednio ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ilustruje to rys. 1

Metody poprawy bilansu energetycznego
Rys. 1. Metody poprawy bilansu energetycznego.

W etapie pierwszym na poziomie QH,nd poprawić możemy:

  • Qt,r – poprawiając współczynnik strat mocy cieplnej (Ht,r), poprzez docieplenie wszystkich przegród zewnętrznych budynku materiałem o niskim współczynniku przewodzenia ciepła.
  • Qve – Przez wentylację tracimy około 35% ciepła z budynku. Używając wentylacji mechanicznej z rekuperatorem o wysokiej sprawności poprawimy współczynnik strat ciepła przez wentylację (Hve).

Rekuperator składa się z wymiennika ciepła oraz dwóch wentylatorów – nawiewnego i wywiewnego. Świeże, zimne powietrze zasysane z zewnątrz przechodzi przez wymiennik ciepła, ogrzewając się od takiej samej ilości zużytego powietrza usuwanego z wnętrza budynku na zewnątrz. W ten sposób można odzyskać nawet 90% ciepła traconego przez wentylację .

  • Qsol – poprawiając zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Jednym ze sposobów jest zastosowanie stolarki okiennej zlokalizowanej w większości na ścianach południowych z powłoką niskoemisyjną. Powłoka niskoemisyjna to cienka przeźroczysta warstwa pokrywająca szkło, która w sposób selektywny przepuszcza promieniowanie cieplne. Dzięki temu można uzyska maksymalne zyski ciepła z promieniowania słonecznego przy jednoczesnym ograniczeniu strat cieplnych. Powłoka ta przepuszcza wpadające do pomieszczenia wysokotemperaturowe promieniowanie słoneczne stanowiąc jednocześnie barierę dla niskotemperaturowego promieniowania z wnętrza pomieszczenia. Rozwiązanie takie gwarantuje największe zyski pochodzące od promieniowania słonecznego.

W etapie pierwszym na poziomie QW,nd poprawić możemy:

W etapie drugim na poziomie QK,H poprawić możemy:

W etapie drugim na poziomie QK,W poprawić możemy:

W etapie trzecim na poziomie QP,H poprawić możemy:

Literatura: