Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Rozliczanie kosztów ogrzewania może być trudne. Będąc członkiem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, warto zawczasu poznać swoje prawa i uniknąć zaskoczeń w sezonie grzewczym.

  Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się podejrzliwie spojrzeć na rozliczenie kosztów ogrzewania i zastanawiać się, czy aby na pewno zostało ono poprawnie dokonane? A może mieliście wątpliwości, z czego wynikają dane opłaty? Nie jesteście w tym sami!

  Co roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie rozpatruje liczne skargi od zaniepokojonych lokatorów, którzy postanawiają zrewidować działania zarządów spółdzielni. Duży procent zgłoszeń dotyczy niejasności lub nieprawidłowości związanych z rozliczaniem kosztów ogrzewania, wadliwie skonstruowanych regulaminów, wysokich dopłat czy niedogrzewania lokali.

  Reguły korzystania z lokali będących częścią spółdzielni mieszkaniowych określone są przez powszechnie obowiązujące prawo spółdzielcze, a także doprecyzowane przez statuty i regulaminy wewnętrzne poszczególnych spółdzielni. Pamiętajmy, że w odróżnieniu od wspólnot mieszkaniowych, wszyscy członkowie spółdzielni mają takie same prawa!

  Jeśli jesteś mieszkańcem osiedla zarządzanego przez spółdzielnię lub firmę administracyjną, powinieneś poznać prawa lokatora, które przydadzą Ci się w przypadku, gdy zapragniesz przyjrzeć się zasadom rozliczania kosztów ogrzewania!

   

  1. Prawo do wglądu w wewnętrzne dokumenty spółdzielni

  Będąc członkami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, mamy prawo do wglądu we wszelkie dokumenty wewnętrzne spółdzielni – od regulaminów, poprzez uchwały, na rozliczeniach finansowych skończywszy.

  Wliczają się w to również dokumenty, na podstawie których ustala się zasady dotyczące sposobu ogrzewania budynku i rozliczania kosztów ogrzewania. Każdy z lokatorów budynku wyposażonego w ciepłomierze lub tzw. podzielniki kosztów ma prawo wystąpić do zarządcy lub właściciela budynku o udostępnienie informacji odnośnie sposobu rozliczania, powierzchni lub kubatury budynku, ilości zużytego ciepła, ale także – stosowanych współczynników wyrównawczych dla poszczególnych lokali.

  Wszelkie informacje o wybranej przez zarządcę metodzie rozliczania kosztów ogrzewania powinny być zawarte w ogólnodostępnym regulaminie rozliczeń. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek zmian w takim dokumencie, zarządca ma obowiązek przedstawić jego nową wersję najpóźniej do 14 dni od daty, kiedy owe zmiany zaczęły obowiązywać.

   

  1. Prawo do kontroli systemu ogrzewania

  Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), art. 62 punkt 1 podpunkt 1a, zarządca budynku mieszkalnego musi co najmniej raz do roku wykonać lub zlecić kontrolę stanu technicznego „elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu”. Do wymienionych powyżej instalacji zalicza się również system centralnego ogrzewania. Każdy mieszkaniec ma prawo upomnieć się o wykonanie takiego przeglądu i udostępnienie wyników ekspertyzy lokatorom.

  Ponadto, każdy mieszkaniec ma prawo poprosić zarządcę nieruchomości lub osiedla o sprawdzenie, czy możliwe jest:

  Prawo energetyczne gwarantuje nam również możliwość zamiennego obliczania kosztów ciepła według powierzchni lub kubatury danego lokalu w sytuacji, gdy zarządca zdecydował się na rozliczenie według urządzeń wskaźnikowych dla poszczególnych mieszkań.

  Więcej o kontroli systemu ogrzewania

  Prawo do zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do już istniejących uchwał

  Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do już istniejących dokumentów. Ten przepis jest szczególnie ważny dla mieszkańców, którzy chcą aktywnie działać na rzecz poprawy warunków bytowych całego osiedla.

  Jeśli więc uważasz, że na Twoim osiedlu potrzebne są zmiany, masz prawo nie tylko zgłaszać poprawki do już istniejących dokumentów, ale również samodzielnie tworzyć propozycje nowych uchwał.

  Prawo do weryfikacji jakości energii

  Co w sytuacji, kiedy jakość dostarczanej energii pozostawia wiele do życzenia?

  Warto wówczas pamiętać, że to zarządca bierze odpowiedzialność za wszelkie aspekty zawarcia umowy z dostawcą ciepła na dostarczenie mocy cieplnej do budynku i znajdujących się w nim lokali.

  W takiej umowie sprzedaży znajdziecie m.in. informacje o ilości ciepła zakupionego na potrzeby ogrzania budynku w sezonie grzewczym, a także (szczególnie ważne dla odbiorców) zapisy uwzględniające postępowanie w sytuacji, gdy dostawca ciepła nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub nie dostarczył energii o określonych parametrach jakościowych. Najczęściej zakładają one działania naprawcze ze strony dostawcy w formie rekompensaty dla odbiorców w formie obniżek cen na dany okres świadczenia usługi.

  Pamiętajmy, że w razie wszelkich uwag lub wątpliwości co do naliczania opłat, a także jakości dostarczanej energii, mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z zarządcą budynku, wspólnotą bądź spółdzielnią mieszkaniową. Bezpośredni kontakt z dostawcą ciepła może okazać się bezcelowy, ponieważ mieszkańcy nie są stroną umowy o dostarczanie energii cieplnej.

  Jeśli natomiast mamy uwagi co do stanu technicznego instalacji grzewczej, należy skontaktować się z organami kontroli, przed którymi zarządca odpowiada za poprawne działanie systemu ogrzewania.

   

  Jak oszczędzać, kiedy nie ma już z czego? Najlepiej w sposób, który zagwarantuje namacalne efekty i szybki czas zwrotu zainwestowanych środków.

  Poznaj możliwości, które możesz zyskać z Programem SAE.

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl