Projekt badawczo rozwojowy kafelek

Projekt badawczo-rozwojowy

Firma EFEKTYWNIEJ napisała projekt badawczo – rozwojowy, w którym będzie projektować pompę ciepła powietrze - woda z wykorzystaniem strumienia ciepła z wentylacji grawitacyjnej budynku wielorodzinnego jako dolne źródło pompy ciepła.

więcej
Wymiana kotlow kafelek glowny

Program wymiany kotłów w woj. małopolskim

Działanie 4.4. RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to działanie, którego głównym ce-lem jest poprawa jakości powietrza.

więcej
0003

Wnioski pod dofinansowanie z UE

Firma Efektywniej oferuje wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy z UE. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

więcej