Bezpłatne audyty energetyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykonaniu BEZPŁATNYCH AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH dla firm z województwa ŚLĄSKIEGO, ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO i WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Audyt energetyczny jest opracowaniem, które ma dostarczyć informacji o:

- aktualnym stanie technicznym budynku oraz instalacji

- wszystkich możliwościach poprawy efektywności energetycznej

   wraz z wyliczeniem czasów zwrotu danych rozwiązań

Audyt energetyczny to dokument, które określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia modernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Energia, o której mowa dotyczy zarówno energii: na cele ogrzewania jak i chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza, do zapewnienia właściwej wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz do celów nie związanych z procesami technologicznymi i pokrycia zapotrzebowania na energie na potrzeby oświetlenia.

Audyt obejmuje pełną analizę wszystkich możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowania na energię oraz wskazuje rozwiązania optymalne, w tym również zawiera analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OBEJMUJE:

 • Wykonanie audytu energetycznego wg. Ustawy z dnia 21 listopada o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Weryfikacja mocy zamówionych na potrzeby c.o. i c.w.u.
 • Analiza zastosowania i opłacalność Odnawialnych Źródeł Energii
 • Obliczenie zastosowania energooszczędnego oświetlenia
 • Wykonanie badań termowizyjnych budynku
 • Wyliczenia współczynnika LAF dla każdego mieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY DLA HOTELI OBEJMUJE:

 • Wykonanie audytu energetycznego wg. Ustawy z dnia 21 listopada o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Weryfikacja mocy zamówionych na potrzeby c.o. i c.w.u.
 • Analiza zastosowania i opłacalność Odnawialnych Źródeł Energii
 • Możliwość odzysku ciepła z instalacji basenowych
 • Obliczenie zastosowania energooszczędnego oświetlenia
 • Wykonanie badań termowizyjnych budynku

 

 

 

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJE:

ETAP I

 • Zebranie informacji o obiekcie przemysłowym pod kątem:
  • Ochrony cieplnej budynku (budynków)
  • Procesów technologicznych
  • Systemu ogrzewania
  • Systemu ciepłej wody użytkowej
  • Systemu chłodzenia
  • Systemu wentylacji
  • Systemu oświetlenia
  • Systemu sprężonego powietrza
 • Analiza zużycia energii na podstawie pomiarów, faktur Vat oraz liczników:
  • Energii elektrycznej
  • Sprężonego powietrza
  • Paliw
  • Ciepła/Chłodu
 • Analiza zapotrzebowania:
  • Energię do ogrzewania budynku/budynków
  • Energię do produkcji ciepłej wody użytkowej
  • Energię do wentylacji i klimatyzacji

 

 

 

 

 

ETAP II

 • Optymalizacja zużycia i zapotrzebowania dla:
  • Systemu ogrzewania
  • Systemu ciepłej wody użytkowej
  • Systemu chłodzenia
  • Systemu wentylacji
  • Systemu oświetlenia
  • Systemu sprężonego powietrza
  • Silników elektrycznych
 • Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • Analiza umów z dostawcami energii pod kątem stosowanych taryf i wielkości mocy zamówionej dla energii elektrycznej, ciepła i gazu
 • Analiza redukcji mocy biernej

ETAP III

 • Opracowanie oceny opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji na podstawie współczynników SPBT, NPV, DGC
 • Stworzenie indywidualnego planu wdrożenia inwestycji
 • Podsumowanie, wnioski

 

 

BEZPŁATNY AUDYT ENERGETYCZNY

 • Wykonywany jest w ramach usług dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Usługa jest całkowicie bezpłatna!
 • Dodatkowym atutem audytu jest informacja o możliwościach dofinansowania dla proponowanych przedsięwzięć modernizacyjnych

 

 

 

JAK PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU ?

 • Zgłoszenie do Efektywniej chęci udziału w przeprowadzeniu audytu energetycznego
 • Firma Efektywniej umawia się na spotkanie z przedsiębiorstwem, na którym zbiera niezbędne informacje do napisania wniosku o przystąpieniu do programu oraz wycenia koszt usługi
 • Po napisaniu wniosku EFEKTYWNIEJ składa go do instytucji pośredniczącej
 • Instytucja pośrednicząca weryfikuje poprawność wniosku. Ma na to 10 dni roboczych
 • Po weryfikacji wniosku Instytucja Pośrednicząca zaprasza przedsiębiorstwo do podpisania umowy
 • Po podpisaniu umowy firma EFEKTYWNIEJ rozpoczyna prace audytowe
 • Po wykonaniu prac audytowych, firma EFEKTYWNIEJ umawia się na spotkanie podsumowujące w przedsiębiorstwie. Po zakończeniu prac EFEKTYWNIEJ wystawia fv VAT przedsiębiorstwu
 • Przedsiębiorstwo pokazuje FV Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje zapłaty firmie EFEKTYWNIEJ za wykonaną usługę

 

KONTAKT W SPRAWIE  BEZPŁATNYCH AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl