Wnioski pod dofinansowanie z UE — Projekty Unijne

Firma Efektywniej oferuje usługi w zakresie wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami i analizą finansową na pozyskanie dotacji ze środków:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Regionalnych Programów Operacyjnych

 

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Kompleksową modernizację energetyczną.
 • Zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, a w szczególności:
  • ocieplenie obiektu, w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
  • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie systemów zarządWNIOSKI POD DOFINANSOzania energią,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne.
 • Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.
 • Remont oraz odnowę obiektów oraz części wspólnych obiektów wpisanych do lokalnych programów rewitalizacji.
 • Modernizację sieci i węzłów ciepłowniczych.

W zależności od konkursu o dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • jednostki naukowe;
 • szkoły wyższe;
 • podmioty lecznicze;
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa.

 

Wielkość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju konkursu oraz od typu beneficjenta.

Na życzenie klienta firma Efektywniej zajmuje się również zarządzaniem oraz koordynacją tychże projektów aż do momentu ich zakończenia.

Ceny ustalane są indywidualnie.

 

KONTAKT W SPRAWIE WNIOSKÓW POD DOFINANSOWANIE:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl