Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  List referencyjny

        W dniach 22, 23, i 29 styczenia 2019 r Pan Tomasz Śliwiński zrealizował dla firmy „Avente Zarządzanie Nieruchomościami Robert Koćwin” szkolenie o poniższej tematyce:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania i cipelej wody użytkowej;
  • Gospodarka Energetyczna;
  • Badania termowizyjne w praktyce.

  Specjalnie przygotowany program dostosowany do specyfiki firmy, zaspokoił oczekiwania uczestników i pozwlił wszystkim efektywnie wykorzystać czas poświęcony na szkolenie.

  Profesjonalizm Trenera pobudził uczestników spotkania do dużej aktywności, wywołał ciekawość poznawczą, entuzjazm i chęć uczenia się. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalające doskonalić umiejętności techniczne sprawiają, że wiedzę zdobytą na szkoleniu wykorzystujemy w praktycznym działaniu naszej firmy.

  Naszym zdaniem Pan Tomasz Śliwiński to doskonały szkoleniowiec posiadajacy wyspecjalizowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, a także odznaczający się wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością i empatią – a to składa się na doskonałe kompetencje trenerskie i czyni Pana Tomasza osobą odną polecenia.

  AVENTE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  Robert Koćwin

  • Quos maiores, cupiditate,
  • quam voluptates voluptas qui voluptate, dolor perspiciatis itaque in quae.
  • Nam a magni corporis saepe accusamus reiciendis hic.

  List referencyjny

  Szanowni Państwo,

  Zachęcamy do współpracy z firmą Efektywniej Tomasz Śliwiński która w okresie od stycznia do lipca 2020 roku współpracowała z nami przy przedsięwzięciu dotyczącym pozyskania dofinansowania ze środków UE. W ramach otrzymanych środków sfinansowaliśmy szkolenia dla pracowników zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, które poprowadzone zostały przez trenerów z firmy Efektywniej Tomasz Śliwiński. Szkolenia te były indywidualnie dopasowane do potrzeb naszej firmy.

  Całość procesu oceniamy bardzo dobrze. Pozyskanie dofinansowania wymagało ścisłej współpracy z pracownikami naszej firmy oraz poszczególnymi jednostkami Operatora. Na każdym etapie współpracy dostaliśmy merytoryczną i praktyczną pomoc.

  Trenerzy prowadzący szkolenia posiadali bardzo dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zagadnienia techniczne zostały poparte przykładami praktycznymi co pozwalało na pełne zrozumienie omawianych tematów. Szkolenie odbyło się w przyjemnej atmosferze a podczas wspólnie spędzonych dni był również czas na wzajemną wymianę uwag, spostrzeżeń i merytoryczne dyskusje. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza zostanie praktycznie wykorzystana w codziennej pracy uczestników szkolenia.

  Uważam, że pracownicy firmy Tomasz Śliwiński Efektywniej to grupa profesjonalistów, którzy kompleksowo i skutecznie zajęli się realizacją założeń naszej współpracy. Możemy śmiało polecić tą firmę jako partnera przy realizacji podobnych zadań. 

  Grażyna Cebula-Malcher   

  List referencyjny

   

  W dniach 9, 15 i 16 listopada 2018 r. Pan Tomasz Śliwiński zrealizował dla firmy „Imperatrix Sp. z o.o.” zarządzającej Ośrodkiem Wypoczynkowym Orle Gniazdo Hucisko szkolenia o poniższej tematyce:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla obiektów hotelarskich, gospodarka mediami
  • Gospodarka Energetyczna
  • Badania termowizyjne w praktyce

  W szkoleniach wzięło udział pięciu pracowników naszej firmy. Zagadnienia poruszanie podczas szkoleń zostały dostosowane do działalności naszej spółki i potrzeb Ośrodka Wypoczynkowego Orle Gniazdo Hucisko. Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili ich poziom, podkreślając przydatność przekazanych informacji i możliwość wykorzystania ich w praktyce. Bardzo dobre i fachowe przygotowanie Trenera Pana Tomasza Śliwińskiego zapewniło zaangażowanie uczestników szkolenia i pobudzenie ciekawości poznawczej oraz entuzjazmu.

  Jednoznacznie możemy stwierdzić, że Pan Tomasz Śliwiński to ekspert w swojej dziedzinie i doskonały szkoleniowiec, którego cechują także wysoka kultura osobista i komunikatywność. Pan Tomasz Śliwiński to świetny trener, którego możemy szczerze polecić.

  Firma Imperatrix Sp. z o.o

  List referencyjny

  W dniach 9, 16 i 18 stycznia 2019 r. Pan Tomasz Śliwiński zrealizował dla firmy „Librus S.C. Elżbieta Jaskóła, Magdalena Skupień-Imiołczyk” szkolenia o poniższej tematyce:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • Gospodarka Energetyczna
  • Badania termowizyjne w praktyce

  Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem merytorycznym, jak i dydaktycznym. Liczne zagadnienia techniczne zostały poparte przykładami praktycznymi, co pozwoliło siedmiu pracownikom naszej firmy na pełnie zrozumienie przedstawianych zagadnień. Dzięki takiemu podejściu, zdobyta wiedza jest obecnie wykorzystywana w naszej codziennej pracy.

  Polecamy Pana Tomasza Śliwińskiego, jako profesjonalistę godnego zaufania
  w zakresie realizacji szkoleń z ww. tematyki oraz szeroko pojętej efektywności energe-tycznej. Dzięki swoim umiejętnościom Pan Tomasz był w stanie stworzyć atmosferę przyjazną do nauki i w trakcie trzech dni szkoleniowych znacząco podnieść kompetencje naszych pracowników.

  Librus S.C. Nieruchomości

  List referencyjny

  W dniach 9, 16, i 18 stycznia 2019 r Pan Tomasz Śliwiński zrealizował dla firmy „Librus S.C. Elżbieta Jaskóła, Magdalena Skupień – Imiołczyk” szkolenia o poniższej tematyce:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • Gospodarka Energetyczna;
  • Badania termowizyjne w praktyce.

  Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem merytorycznym jak i dydaktycznym. Liczne zagadnienia techniczne zostały poparte przykładami praktycznymi, co pozwoliło siedmiu pracownikom naszej firmy na pełne zrozumienie przedstawionych zagadnień. Dzięki takiemu podejściu zdobyta wiedza jest obecnie wykorzystywana w naszej codziennej pracy.

  Polecamy Pana Tomasza Śliwińskiego jako profesjonalistę godnego zaufania w zakresie realizacji szkoleń z w.w. tematyki oraz szeroko pojętej efektywności energetycznej. Dzięki swoim umiejętnościom Pan Tomasz był w stanie stworzyć atmosferę przyjazną do nauki i w trakcie trzech dni szkoleniowych znacząco podnieść kompetencje naszych pracowników.

  Librus S.C. Nieruchomości

  List referencyjny

  Szanowni Państwo,

  Informujemy że w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, firma Efektywniej Tomasz Śliwiński pełniła funkcję doradczo – konsultacyjną i pomogła przeprowadzić przez proces uzyskania dofinansowania naszą firmę. W ramach tego przedsięwzięcia sfinansowaliśmy szkolenia dla pracowników, które poprowadzone zostały przez trenerów z firmy Efektywniej Tomasz Śliwiński. Szkolenia swoim zakresem obejmowały poniższe tematy:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • Gospodarka Energetyczna
  • Badania termowizyjne w praktyce

  Całość procesu oceniamy bardzo dobrze. Pozyskanie dofinansowanie wymagało ścisłej współpracy z pracownikami naszej firmy oraz poszczególnymi jednostkami Operatora. Na każdym etapie współpracy dostaliśmy merytoryczną i praktyczną pomoc.

  Trenerzy prowadzący szkolenia posiadali bardzo dużą wiedzę. Zagadnienia techniczne zostały poparte przykładami praktycznymi co pozwalało na pełne zrozumienie omawianych tematów. Szkolenie odbyło się w przyjemnej atmosferze a podczas wspólnie spędzonych dni był również czas na wzajemną wymianę uwag, spostrzeżeń i merytoryczne dyskusje. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza zostanie praktycznie wykorzystana w codziennej pracy uczestników szkolenia.

  Uważam, że pracownicy firmy Tomasz Śliwiński Efektywniej to grupa profesjonalistów, którzy kompleksowo i skutecznie zajęli się realizacją założeń naszej współpracy. Możemy śmiało polecić tą firmę jako partnera przy realizacji podobnych zadań. 

  Mirosława Strakowska       

  List referencyjny

  W dniach 13 i 14 luty 2019r. Pan Tomasz Śliwiński zrealizował dla firmy „Akces – Obsługa Nieruchomości Sp. Z O.O. szkolenia o poniższej tematyce:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną co centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • Gospodarka Energetyczna

  Specjalnie przygotowany program dostosowany do specyfiki firmy, zaspokoił oczekiwania uczestników i pozwolił wszystkim efektywnie wykorzystać czas poświęcony na szkolenie.

  Profesjonalizm Trenera pobudził uczestników spotkania do dużej aktywności, wywołał ciekawość poznawczą, entuzjazm i chęć uczenia się. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalające doskonalić umiejętności techniczne sprawiają, że wiedzę zdobytą na szkoleniu wykorzystujemy w praktycznym działaniu naszej firmy.

  Naszym zdaniem Pan Tomasz Śliwiński to doskonały szkoleniowiec posiadający wyspecjalizowaną wiedzę umiejętności i doświadczenie, a także odznaczający się wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością i empatią – a to składa się na najlepsze kompetencje trenerskie i czyni z Pana Tomasza osobę godną polecenia.

  Firma Akces – Obsługa Nieruchomości Sp. Z O.O

  List referencyjny

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w marcu 2020 roku, firma Efektywniej Tomasz Śliwiński przeprowadziła szkolenia dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”. Szkolenia swoim zakresem obejmowały poniższe tematy:

  • Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • Gospodarka Energetyczna
  • Badania termowizyjne w praktyce

  Całość szkolenia oceniamy bardzo dobrze. Trener posiadał bardzo dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zagadnienia techniczne zostały poparte przykładami praktycznymi co pozwalało na pełne zrozumienie omawianych tematów. Szkolenie odbyło się w przyjemnej atmosferze a podczas wspólnie spędzonych dni był również czas na wzajemną wymianę uwag, spostrzeżeń i merytoryczne dyskusje. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza zostanie praktycznie wykorzystana w codziennej pracy uczestników szkolenia.

  Uważamy, że pracownicy firmy Tomasz Śliwiński Efektywniej to grupa profesjonalistów, którzy kompleksowo i skutecznie zajęli się realizacją założeń naszej współpracy. Możemy śmiało polecić tą firmę jako partnera przy realizacji podobnych zadań. 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota

  List referencyjny

  Pan Tomasz Śliwiński w dniach 5, 13 i 14 listopada zrealizował dla naszej firmy szkolenia z zapotrzebowania na moc cieplną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, gospodarki energetycznej oraz badań termowizyjnych w praktyce. Na szkoleniach obecnych było trzech
  pracowników naszej firmy, którzy wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć oraz przekazanej wiedzy odnośnie efektywności energetycznej. Z uwagi na  fakt, że ćwiczenia praktyczne stanowiły dużą część szkoleń, szczególnie w odniesieniu do naszych indywidualnych potrzeb, zdobyta wiedza może zostać wprost wykorzystana w naszym praktycznym działaniu.

  W związku z tym polecamy Pana Tomasza Śliwińskiego, jako profesjonalistę w zakresie szeroko pojętego efektywnego gospodarowania energią oraz mentora i trenera, który posiada wysokie kwalifikacje oraz zdolność przekazania posiadanej wiedzy innym. Dzięki szkoleniom nasi pracownicy mogli podnieść swoje kompetencje, a uzyskana wiedza ma charakter bezcenny.

  Wiktor Tokarz