LIST REFERENCYJNY

Firma ATR AGROHANDEL informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, mgr inż. Beata Hofman, inż. Dawid Marusia wykonali audyt energetyczny wg PN EN 16247

Celem niniejszego auditu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są :

 • dla oddziału w Stargardzie Szczecińskim: termomodernizacja magazynu, zamiana palnika olejowego w suszarni na palnik gazowy wraz z zabudową rekuperatora w kanale spalin, modernizacja silników elektrycznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego.
 • dla oddziału w Chociwlu: modernizacja oświetlenia wewnętrznego.
 • dla oddziału w Wierzchowie: termomodernizacja pomieszczeń ogrzewanych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego.
 • dla oddziału w Nojewie: termomodernizacja budynku biurowego, modernizacja oświetlenia.
 • dla oddziału w Legnicy: termomodernizacja magazynu z zapleczem socjalnym, modernizacja oświetlenia

Prowadzone przez zespół. prace auditowe przebiegały sprawnie. Wyniki auditu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

ATR AGROHANDEL sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Iwona Poncyljusz

List referencyjny

Firma BADER POLSKA SP. Z O.O. informuje, że Firma EFEKTYWNIEJ ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław w zespole mgr inż. Tomasz Śliwiński, inż. Szymon Pecuch oraz inż. Karolina Bałut wykonała audyt instalacji sprężonego powietrza.

Celem audytu była poprawa efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza. W tym celu została wykonana analiza układu instalacji sprężonego powietrza, analiza zużycia energii elektrycznej na potrzeby produkcji sprężonego powietrza, ocena stanu aktualnego instalacji oraz przedstawienie wariantów poprawy efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza. Aby to zrealizować firma Efektywniej wykonała:

 • pomiary zużycia energii przez poszczególne sprężarki,
 • pomiary przepływu sprężonego powietrza
 • pomiar ciśnień w instalacji sprężonego powietrza

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Audytorzy wykazali się wiedzą, starannością i dużą znajomością zagadnień w zakresie redukcji energii. W ramach audytu energetycznego zostały przeprowadzone pomiary przepływu, ciśnienia co pozwoliło na dokładną analizę energetyczną układu. Zostały wykonane pomiary wycieków sprężonego powietrza.

Audytorzy zaproponowali różne rozwiązania prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby produkcji sprężonego powietrza.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane zostały z zachowaniem należytej jakości.

FIRMA BADER POLSKA SP. Z O.O.

List Referencyjny

Biuro inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała pięć audytów energetycznych oraz trzy wnioski aplikacyjne pod dofinansowanie z programu NFOŚiGW Poprawa Jakości Powietrza – część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dla budynków :

 • ulica Bohaterów Warszawy 77, Myślibórz
 • ulica Kościelna 7, Bledzew
 • ulica Kościelna 9, Myślibórz
 • ulica Plac Staromiejski 1, Gorzów Wielkopolski
 • ulica Wyszyńskiego 169, Gorzów Wielkopolski

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
 • zastosowanie pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Biuro Inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik
Właściciel
Dariusz Kulik

List Referencyjny

Biuro Projektowe „Galeria” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej:

 • Budynek Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • zastosowanie kotłowni gazowej kondensacyjnej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Biuro Projektowe „Galeria”
Właściciel
Andrzej Rozwadowski

List Referencyjny

Firma Brenderup sp. z o.o. informuje że mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprężarek do wytwarzania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Zarząd Brenderup sp. z o.o.

List referencyjny

Caddy Energy sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: audyty energetyczne dla budynku użyteczności publicznej mieszczącego się przy ulicy Heweliusza 7 w Legnicy

Celem niniejszych audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakim są :

 • ocieplenie stropodachu i dachu
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • zastosowanie wentylacji z rekuperacją
 • zastosowanie systemu fotowoltaicznego

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie.

Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostało wykonano terminowo i z zachowaniem należytej jakości. Prace nad audytem trwały dwa tygodnie od daty podpisania umowy.

Caddy Energy sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Leszek Kądziołka

List Referencyjny

Caddy Energy sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyty energetyczne oraz wniosek pod dofinansowanie z programu NFOŚiGW – część druga zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Audyty energetyczne wraz z wnioskiem o dofinansowanie obejmowały budynki:

 • budynek A
 • budynek B
 • budynek C
 • budynek D
 • budynek E
 • budynek F
 • budynek główny
 • budynek L
 • budynek M
 • budynek warsztatów
 • budynek kotłowni
 • magazyn odpadów
 • portiernia północna
 • portiernia południowa
 • prosektorium
 • budynek tlenowni
 • budynek hydroforowni

Audyty energetyczne obejmowały również swoim zakresem sieci ciepłownicze oraz źródła ciepła.

Zakres termomodernizacji:

 • docieplenie przegród zewnętrznych budynków
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach
 • modernizację oświetlenia
 • modernizację sieci cieplnych
 • modernizację źródeł ciepła (zastosowanie pomp ciepła wraz z układem fotowoltaicznym)
 • modernizacja wentylacji grawitacyjnej na wentylację z rekuperacją

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Prowadzone przez zespół Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ prace audytowe oraz prace dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów oraz wniosku o dofinansowanie świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Caddy Energy sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Leszek Kądziołka

List Referencyjny

Caddy Energy Sp. z o.o. informuj, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław wykonała wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności pod dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW pt. „Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul.

Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami””.

Celem złożenia wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności było uzyskanie dofinansowania na rewitalizację Domu Katechetycznego i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, której prace obejmowały:

 • remont elewacji,
 • remont dachu,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont muru oporowego,
 • remont schodów od ul. Garbarskiej,
 • wymiana nawierzchni chodników i placu,
 • remont wnętrza budynku,
 • wymiana instalacji gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej,

wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegły sprawnie. Wniosek aplikacyjny został napisany starannie i fachowo czego skutkiem było uzyskanie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Aniołów Stróżów wymaganej liczby punktów i spełnienie kryteriów wyboru projektu. Zawartość wniosku o dofinansowanie świadczy o dużej wiedzy merytorycznej z tematu rewitalizacji.

Firma Tomasz Śliwiński Efektywniej jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo z zachowaniem należytej jakości.

List Referencyjny

Caddy Energy sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: audyty energetyczne oraz wniosek o dofinansowanie dla budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy ulicy Gwiezdnej 8 w Legnicy na potrzeby konkursu RPO WD Działania 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny.

Celem niniejszych audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakim są :

 • ocieplenie stropodachu i dachu
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie.

Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostało wykonano terminowo i z zachowaniem należytej jakości. Prace nad audytem trwały dwa tygodnie od daty podpisania umowy.

Caddy Energy sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Leszek Kądziołka

List Referencyjny

Firma Cemet S.A. informuje że inż. Dawid Marusia, mgr inż. Marta Oczkowska oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim jest : wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe.

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.


Dyrektor Techniczny i Rozwoju
Bernard Kazulo

List Referencyjny

CRUSAR sp. z o.o. sp.k. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny.

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
 • zastosowanie palnika gazowego

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

List referencyjny

Firma DARCO Sp. z o.o. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, inż. Szymon Pecuch oraz inż. Karolina Bałut wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym była analiza zużycia energii oraz przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są:

 • Redukcja wycieków sprężonego powietrza,
 • Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oświetlenie LED,
 • Termomodernizacja Hali nr 1,
 • Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Audytorzy wykazali się wiedzą, starannością i dużą znajomością zagadnień w zakresie redukcji energii. W ramach audytu energetycznego zostały przeprowadzone dwutygodniowe pomiary jakości energii elektrycznej.

Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i profesjonalnie. Raport zawierał opis diagnozę stanu istniejącego; zestawienie głównych obszarów wykorzystania energii; określenie wskaźników wyniku energetycznego; identyfikację i analizę rozwiązań prowadzących do poprawy wyniku energetycznego wraz z analizą finansową.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma DARCO

List Referencyjny

Firma Domex-Kuśnierek Sp.J.. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Domex-Kuśnierek Sp.J.
Wspólnik
Marcin Kuśmierek

List Referencyjny

ECHO Energy and Safety sp. z o.o. informuje że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.


Prezes Zarządu
Bożena Huryń

List Referencyjny

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe EKO – TECH sp. j. A. Mierzwa i W. Kurpaski informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oświetlenia dla budynku oczyszczalni ścieków przemysłowych i odpadów przemysłowych w Jelczu Laskowicach mieszczącego się przy ulicy Zachodniej 16

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne wraz z zastosowaniem czujników ruchu

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe EKO – TECH sp. j. A. Mierzwa i W. Kurpaski

Partner
Wojciech Kurpaski

List Referencyjny

ELBI Wrocław sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny.

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
 • zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

ELBI Wrocław sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Bogusław Birnbach

ELBI Wrocław sp. z o.o.
Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej opracowanie wykonania audytu energetycznego zostało wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

ELBI Wrocław sp. z o.o.
Prezes Zarządu

List Referencyjny

Firma Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o. informuje że mgr inż. Edyta Duksa oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja źródła ciepła.

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o.

Inżynier Ochrony Środowiska i Jakości
Marta Chyłek

List Referencyjny

Firma Eurolider informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała trzy audyty energetyczne dla budynków:

 • Hali produkcyjnej mieszczącej się przy ulicy Kliczkowskiej 41 w Świdnicy
 • Zespołu budynków usługowych o funkcji turystycznej mieszczących się w Sosnówce
 • Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego
 • modernizacja systemu wentylacji

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

EUROLIDER sp. z o.o.
Zarząd

List Referencyjny

Firma Fabryka Mebli Okrętowych Famos sp. z o.o. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego, modernizacja oświetlenia zewnętrznego oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma Fabryka mebli Okrętowych Famos sp. z o.o. Kierownik działu infrastruktury i utrzymania ruchu Wojciech Zieliński

List Referencyjny

Gmina Świdwin informuje, że firma Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: Studium wykonalności oraz audyty energetyczne pod dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie, gm. Świdwin”

Celem złożenia studium wykonalności oraz wykonania audytów energetycznych było uzyskanie dofinansowania na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Lekowie – Szkoła Filialna w Oparznie oraz Hali Sportowej, której prace obejmowały m.in.:

 • wykonanie docieplenia obiektów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja systemów grzewczych,
 • modernizacja systemów ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja oświetlenia.

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ przebiegały sprawnie.

Studium wykonalności został napisany starannie i fachowo a jego zawartość świadczy o dużej wiedzy merytorycznej z tematu termomodernizacji. Wyniki audytów zostały przedstawione w formie raportów a ich zawartość świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Firma Tomasz Śliwiński Efektywniej jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonywane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Gmina Świdwin
Wójt
Mgr Kazimierz Lachocki

List referencyjny

Firma HURAS K. i B. M. S. sp. z o.o. informuje, że finna EFEKTYWNIEJ w zespole audytorskim: mgr inż. Tomasz Śliwiński, inż. Szymon Pecuch oraz inż. Karolina Bałut wykonali audyt energetyczny zakładu.

Celem audytu była analiza układu instalacji sprężonego powietrza, ocena stanu aktualnego instalacji oraz przedstawienie możliwości poprawy efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza.

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Audytorzy wykazali się wiedzą, starannością i dużą znajomością zagadnień w zakresie redukcji energii. W ramach audytu energetycznego zostały przeprowadzone pomiary przepływu, ciśnienia, wycieków sprężonego powietrza oraz jakości energii elektrycznej co pozwoliło na dokładną analizę energetyczną. Podczas audytu przeprowadzono optymalizację mocy zamówionej w gazie ziemnym oraz analizę pracy instalacji fotowoltaicznej.

Audytorzy zaproponowali różne rozwiązania prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w zakładzie. Dla każdego wariantu została przedstawiona analiza finansowa oraz oszacowany czas zwrotu inwestycji.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma HURAS K. i B. M. S. sp. z o.o

List Referencyjny

Firma Hydromel S.A. informuje że mgr inż. Marta Oczkowska oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe oraz redukcja wycieków sprężonego powietrza z instalacji.

Przeprowadzone prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Hydromel S.A.
Prezes Zarządu
Mgr inż. Włodzimierz Mostek

List Referencyjny

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała pięć audytów energetycznych dla budynków:

 • Budynek Fundacji Lignum Willa Leśny Dworek w Bielawie
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Dzierżoniowie
 • Hotel Grand we Wrocławiu
 • Budynek Przedszkolno Żłobkowy w Gminie Pieszyce
 • Budynek Socjalno Szatniowy w Gminie Pieszyce

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana kotłowni na kotłownie gazowe kondensacyjne albo pompy ciepła
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
 • zastosowanie wentylacji z rekuperacją
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.
Zarząd

List Referencyjny

Informujemy, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim jest wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe.

Przeprowadzone prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zadania powierzone zespołowi audytorów zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Interferie S.A.
Prezes Zarządu
Dr Piotr Sosiński

List Referencyjny

Krystyna Piotrowicz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała trzy audyty energetyczne oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych:

 • Wspólnota Mieszkaniowa ulica Jana Pawła II 18 Lwówek Śląski
 • Wspólnota Mieszkaniowa ulica Sikorskiego 1 Lwówek Śląski
 • Wspólnota Mieszkaniowa ulica Jaśkiewicza 19 Lwówek Śląski

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Właściciel
Krystyna Piotrowicz

List Referencyjny

Leadec sp. z o.o.. informuje że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia, montaż destryfikatorów powietrza, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

Przeprowadzone prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Leadec sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Tadeusz Ceglarek

List Referencyjny

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A informuje że mgr inż. Tomasz Śliwiński oraz mgr inż. Beata Hofman wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego.

Przeprowadzone przez zespół prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Prezes Zarządu
Zbigniew Mróz

List referencyjny

Firma LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, inż. Szymon Pecuch wykonali Studium wykonalności budowy farm fotowoltaicznych na terenach LW Bogdanka.

Celem opracowania było przeanalizowanie możliwości budowy farm fotowoltaicznych przez Lubelski Węgiel ,BOGDANKA” Spółka Akcyjna w następujących etapach:

ETAP I. Pilotażowy projekt budowy farmy fotowoltaicznej wyłącznie na potrzeby własne dla Pola Bogdanka przy założeniu konfiguracji pracy farmy bez możliwości sprzedawania wytworzonej energii wraz z optymalizacją zapotrzebowania mocy projektowej OZE i miejsca lokalizacji instalacji.

ETAP Il. Budowa farmy fotowoltaicznej wyłącznie na potrzeby Pola Stefanów na gruntach LW Bogdanka wg. zapotrzebowania mocy: maksymalnie 5 MW w niedzielę i święta i 7 MW w dni robocze i soboty.

ETAP III. Analiza możliwości dalszej rozbudowy instalacji fotowoltaicznych na pozostałych gruntach należących do LWB przy założeniu pozyskania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Prowadzone przez zespół. prace przebiegały sprawnie. Autorzy wykazali się wiedzą, starannością i dużą znajomością zagadnień w zakresie doboru mocy instalacji fotowoltaicznej, analizy gruntów. W ramach studium wykonano:

 • weryfikacje zapotrzebowania mocy i rekomendowaną wielkość projektowanej instalacji, propozycje najkorzystniejszych układów miejsc lokalizacji instalacji w odniesieniu dla określonego zapotrzebowania mocy w oparciu o posiadane dostępne zasoby gruntowe LWB, propozycje typu, liczby i optymalnego układu zabudowy paneli fotowoltaicznych wraz z uzasadnieniem,
 • weryfikacje możliwych miejsc przyłączeniowych wraz z określeniem sposobu przyłączenia do istniejącej sieci, szacowano nakłady inwestycyjne wraz z wyliczeniem opłacalności inwestycji pod katem ekonomicznym (m.in. wskaźnik NPV dla poszczególnych etapów), przygotowano ramowego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego wszystkie etapy realizacji wraz z uwzględnieniem uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji,  przedstawiono rekomendowane wsparcie w zakresie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone im zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

Prezes Zarządu

Artur Wasil

List Referencyjny

Łapacz Winkowski Architekci SP.J. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonał audyt energetyczny wraz z audytem oświetlenia dla Zakład opiekuńczo Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • modernizacja kotłowni
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

ŁAPACZ WINKOWSKI
Architekci Spółka Jawna
Mgr inż. arch Marcin Winkowski
Mgr inż. arch Paweł Łapacz

List Referencyjny

Firma Mondelez Polska Production sp. z o.o. informuje że mgr inż. Marta Oczkowska oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : wymiana oświetlenia na ledowe, instalacja ekonimizera w celu odzysku ciepła ze spalin oraz odzysk ciepła ze sprężarek.

Przeprowadzone przez zespół prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Mondelez Polska Production sp. z o.o.

SSE Manager

Kierownik ds. Bezpieczeństwa, ochrony Środowiska, Ochrony mienia
Jolanta Liberek

List Referencyjny

Firma PANASONIC ENERGY POLAND S.A. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, mgr inż. Beata Hofman oraz inż. Szymon Pecuch wykonali audit energetyczny wg PN EN 16247

Celem niniejszego auditu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : zabudowa rekuperatora w kanale spalin, odzysk ciepła odpadowego z odpylaczy na potrzeby c.o., odzysk ciepła z pieców do przetopu cynku na potrzeby c.o., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, redukcja wycieków sprężonego powietrza.

Prowadzone przez zespół. prace auditowe przebiegały sprawnie. Wyniki auditu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.


PANASONIC ENERGY POLAND S.A.
Prezes zarządu
Jarosław Janas

List Referencyjny

Firma „ RHS” sp. z o.o. informuje że mgr inż. Marta Oczkowska oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe.

Przeprowadzone przez zespół prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

„RHS” sp. z o.o.
Pełnomocnik Spółki
Wiesław Dondziak

List Referencyjny

Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o. potwierdza wykonanie przez pp. że mgr inż. Tomasz Śliwiński oraz inż. Dawid Marusia wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Prace audytowe przebiegały sprawnie, a raport z wynikami przygotowany starannie i fachowo.

Polecamy ten zespół audytorów

Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o.
Joanna Geiger

List Referencyjny

Firma SIGENIA-AUBI Sp. z o.o. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, mgr inż. Beata Hofman oraz inż. Szymon Pecuch wykonali audit energetyczny wg PN EN 16247

Celem niniejszego auditu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : termomodernizacja hal produkcyjno-magazynowych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, redukcja wycieków sprężonego powietrza.

Prowadzone przez zespół. prace auditowe przebiegały sprawnie. Wyniki auditu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Wyrwich Szymon Jacek

SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.
Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

List referencyjny

Firma SONAC OSETNICA SP. Z O.O. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, inż. Szymon Pecuch oraz inż. Karolina Bałut wykonali audyt instalacji sprężonego powietrza.

Celem audytu była analiza układu instalacji sprężonego powietrza, analiza zużycia energii elektrycznej na potrzeby produkcji sprężonego powietrza, ocena stanu aktualnego instalacji oraz przedstawienie wariantów poprawy efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza.

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Audytorzy wykazali się wiedzą, starannością i dużą znajomością zagadnień w zakresie redukcji energii. W ramach audytu energetycznego zostały przeprowadzone pomiary przepływu, ciśnienia co pozwoliło na dokładną analizę energetyczną układu. Zostały wykonane pomiary wycieków sprężonego powietrza.

Audytorzy zaproponowali różne rozwiązania prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby produkcji sprężonego powietrza. Dla każdego wariantu została przedstawiona analiza finansowa oraz oszacowany czas zwrotu inwestycji.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma SONAC OSETNICA SP. Z O.O

List Referencyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Inco” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oraz projekt budowlany dla budynku mieszczącego się przy ulicy Racławickiej 1, Powstańców Śląskich 145, aleja Generała Józefa Hallera 2,4

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • zastosowanie pomp ciepła

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO
Prezes Zarządu
Andrzej Łukasiewicz

List Referencyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyty efektywności energetycznej dla budynków:

 • ulica Majakowskiego 8-10
 • ulica Majakowskiego 12-14
 • ulica Hermanowska 89-91
 • ulica Dźwirzyńskiego 24-28
 • ulica Sarbinowska 31-33
 • ulica Dźwirzyńska 14-18
 • ulica Hermanowska 85-87
 • ulica Sarbinowska 9-13
 • ulica Sarbinowska 39-43
 • ulica Hermanowska 73-75
 • ulica Majakowskiego 26-28

Celem audytów energetycznych było pozyskanie świadectw efektywności energetycznej.

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki”

Prezes zarządu
Kazimierz Janicki

List Referencyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • pompa ciepła typu powietrze woda do wspomagania ciepłej wody

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS
Członek rady nadzorczej
Stanisław Krzywicki

List Referencyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała cztery audyty energetyczne dla budynków :

 • ulica Budziszyńska 30-34a
 • ulica Kraszewskiego 13a-17b
 • ulica Budziszyńska 28
 • Krośnieńska 2-16

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
 • zastosowanie pomp ciepła współpracujących z węzłami cieplnymi

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani
Zastępca Prezesa Zarządu
Wiesław Guzewicz

List Referencyjny

Stowarzyszenie Architektów Polskich informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oraz wniosek aplikacyjny pod dofinansowanie z programu NFOŚiGW Poprawa Jakości Powietrza – część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dla budynku Dom Pracy Twórczej Architekta Zamek w Tucznie

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
 • zastosowanie pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów oraz wniosku aplikacyjnego świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych z tematyką efektywności energetycznej.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Arch. Mariusz Ścisło

Prezes
Stowarzyszenia Architektów Polskich

List Referencyjny

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ulica Spacerowa 5, 26-026 Morawica. informuje że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim jest : modernizacja oświetlenia wewnętrznego a także modernizacja sieci cieplnych oraz źródła kotłowni parowej

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem. Powierzone mu zadania zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej staranności

Z-ca DYREKTORA
Mgr inż. Mariola Grzesik

List Referencyjny

Frima Targor Truck informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie przegród zewnętrznych
 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • zastosowanie pomp ciepła
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Targor Truck sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Piotr Rutkowski

List Referencyjny

Firma Wireless Instruments Sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny wtryskarki wraz z układem chłodzenia

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • wymiana istniejącej wtryskarki na wtryskarkę energooszczędną wraz z układem chłodzenia

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma Wireless Instruments Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Michał Gorząd

List Referencyjny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: wniosek aplikacyjny pod dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF pt. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sobótce przy ul. Chopina 17-19, Chopina 18, Kościuszki 8, Kościuszki 15, Mickiewicza 6, Mickiewicza 9, Świdnicka 53, Zmorskiego 19-21

Celem łożenie wniosku aplikacyjnego było uzyskanie dofinansowania na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sobótce, której pracę obejmowały m. in.:

 • remonty dachów
 • remonty elewacji
 • wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
 • remonty klatek schodowych
 • remonty drzwi wejściowych

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegały sprawnie. Wniosek aplikacyjny został napisany starannie i fachowo czego skutkiem było uzyskanie przez ZGKiM „ Ślęża” dofinansowania na wnioskowane przedsięwzięcie. Zawartość wniosku o dofinansowanie świadczy o dużej wiedzy merytorycznej z tematu rewitalizacji.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostało wykonano terminowo i z zachowaniem należytej jakości.


Dyrektor
Mgr inż. Janusz Wargocki

OPINIA O WYKONAWCY

Niniejszym informujemy, że Pan Tomasz Śliwiński zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Okrężnej 26, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Okrężnej 26, wykonał na zlecenie ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m st. Warszawy, następujące opracowania:

Audyty energetyczne dla 37 budynków mieszkalnych, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m st. Warszawy

Przedmiotowe opracowania zostały wykonane z zachowaniem terminów umownych.

Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą.

Wartość brutto wykonanych opracowań wyniosła: 41 820,00 zł


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

W Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

List Referencyjny

Zarządzanie Nieruchomościami HJW informuje, że firma Efektywniej s.c. z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała trzydzieści pięć audytów energetyczny na potrzeby termomodernizacji.

Audyty energetyczne zostały wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ s.c. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego oraz analizą ekonomiczną.

Audyty otrzymały pozytywną weryfikację BGK

EFEKTYWNIEJ s.c. jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny
Jolanta Janasik

List Referencyjny

Pragniemy poinformować, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26 we Wrocławiu wykonała dla naszej firmy Zarządzanie Nieruchomościami Wiktor Tokarz bilanse cieplne budynków łącznie z opracowaniem audytów energetycznych dla następujących budynków zamieszkania zbiorowego:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzymały 2 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzymały 4 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 8 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 9 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nawrota 5 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa Plac Pokoju 1A w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fałata 3A w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fałata 1 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Strzelców Bytomskich 32 w Bytomiu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrzanowskiego 2 w Bytomiu

Celem niniejszych audytów energetycznych było wyznaczenie zapotrzebowania na bilansową moc cieplną, przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakimi są:

ocieplenie ścian zewnętrznych
ocieplenie ścian piwnic
ocieplenie stropów wewnętrznych
ocieplenie dachów
ocieplenie ścian i stropów w przejazdach

Jednocześnie, z pełnym przekonaniem polecamy zespół EFEKTYWNIEJ, ponieważ trwające dwa tygodnie prace audytowe przebiegały sprawnie, a wyniki audytów zostały sporządzone w formie fachowych i kompleksowych raportów, których interpretacja jest szczególnie użyteczna. Zawartość raportów świadczy zarówno o dużej wiedzy merytorycznej, jak i doświadczeniu firmy EFEKTYWNIEJ i tworzącego ją zespołu specjalistów. Wykonana analiza i obliczenia efektu energetycznego oraz analiza ekonomiczna i środowiskowa przedsięwzięć są na najwyższym poziomie

Zarządca Nieruchomości Wiktor Tokarz

Zarządca Nieruchomości WIKTOR TOKARZ
Jednoznacznie stwierdzamy, że firma EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostały wykonane terminowo

Zarządca Nieruchomości WIKTOR

List Referencyjny

INTER-DOM Zarządzanie Nieruchomościami informuje, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała bilanse cieplne budynków łącznie z opracowaniem audytów energetycznych dla następujących budynków zamieszkania zbiorowego:

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chopina 9, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Strzelców Bytomskich, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ligonia 1-3, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kamionki 5-5a, Świętochłowice
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lampego 7, Świętochłowice
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Olejniczaka 7-9, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, Plac Kościuszki 12, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Didura 6, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Estreichera 2, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chrzanowskiego 7, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Grottgera 19, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wallisa 16, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wallisa 6, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wallisa 4, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wallisa 10, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Św. Kingi 4, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Powstańców Warszawskich 8, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sądowa 3, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Zamenhoffa 5, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Moniuszki 4, Bytom
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Woźniaka 55, Bytom

Celem niniejszych audytów energetycznych było wyznaczenie zapotrzebowania na bilansową moc cieplną , przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakimi są:

ocieplenie ścian zewnętrznych
ocieplenie ścian piwnic
ocieplenie stropów wewnętrznych
ocieplenie dachów
stolarka okienna

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe trwały dwa tygodnie i przebiegały sprawnie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Podsumowanie prac i wyniki audytów zostały zawarte w formie skrupulatnych i profesjonalnie przygotowanych raportów, których wysoka wartość merytoryczna świadczy o szerokiej znajomości zagadnień związanych z analizą i obliczeniami efektu energetycznego z uwzględnieniem analizy ekonomicznej i środowiskowej przedsięwzięć.

Piotr Kulik
Zarządca Nieruchomości
INTER-DOM Zarządzanie Nieruchomościami

List Referencyjny

Firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała dla Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Ogrodowej 17K bilanse cieplne budynków łącznie z opracowaniem audytów energetycznych dla budynków wielorodzinnych w następujących lokalizacjach:

Budynek wielorodzinny, ul. Ogrodowa 32, Piekary Śląskie
Budynek wielorodzinny, ul. Ogrodowa 33, Piekary Śląskie
Budynek wielorodzinny, ul. Ogrodowa 29, Piekary Śląskie
Budynek wielorodzinny, ul. Ogrodowa 30, Piekary Śląskie
Budynek wielorodzinny, ul. Ogrodowa 31, Piekary Śląskie
Budynek wielorodzinny, ul. Józefowska 101, Katowice
Budynek wielorodzinny, ul. Modelarska 22-28, Katowice
Budynek wielorodzinny, ul. Modelarska 28a-e, Katowice
Budynek wielorodzinny, ul. Lipowa 9, Katowice
Budynek wielorodzinny, ul. Tokarska 4, Katowice
Budynek wielorodzinny, ul. Krakusa 18, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Kochłowicka 5, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Paderewskiego 36, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Mościckiego 13, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Mościckiego 15, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Mościckiego 17, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Dąbrowskiego 30, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Maciejkowicka 1, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Adamieckiego 4, Chorzów
Budynek wielorodzinny, ul. Narutowicza 8, Chorzów

Celem niniejszych audytów energetycznych było wyznaczenie zapotrzebowania na bilansową moc cieplną, przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, w tym efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakimi są:

ocieplenie ścian zewnętrznych
ocieplenie ścian piwnic
ocieplenie stropów wewnętrznych
ocieplenie dachów
ocieplenie ścian i stropów w przejazdach

Niniejszym oświadczamy, że prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe zostały wykonane z należytą starannością, a wyniki audytów zostały przedstawione w formie raportów, co znacząco ułatwiło ich interpretację. Prace audytorskie trwały około 2 tygodnie. Ponadto, współpraca z firmą EFEKTYWNIEJ na każdym etapie przejawiała się doskonałą znajomością tematu i szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Cenne wnioski i wskazówki, jakie zostały wyciągnęte z analizy i obliczeń efektu energetycznego, analizy ekonomicznej i środowiskowej przedsięwzięć będą wykorzystane przez naszą Spółdzielnię w przyszłości.

Zbigniew Rabsztyn
Prezes Zarządu S.M. „DIAMENT”
Iwona Sznura
Z-ca Prezesa Zarządu S.M. „DIAMENT”

List Referencyjny

Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda informuje, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26 we Wrocławiu, wykonała bilanse cieplne budynków łącznie z opracowaniem audytów energetycznych dla budynków zamieszkania zbiorowego:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 149 w Ustroniu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 151 w Ustroniu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 153 w Ustroniu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 157 w Ustroniu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 159 w Ustroniu
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 39 w Bielsku-Białej
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 41 w Bielsku-Białej
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grażyny 15 w Bielsku-Białej
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piastowska 66 w Bielsku-Białej
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Starzyńskiego 2 w Bielsku-Białej

Celem niniejszych audytów energetycznych było wyznaczenie zapotrzebowania na bilansową moc cieplną, przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, tj.:

ocieplenie ścian zewnętrznych
modernizacje systemów grzewczych
modernizacje systemów ciepłej wody użytkowej, w tym instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii
ocieplenie ścian piwnic
ocieplenie stropów wewnętrznych
ocieplenie dachów
instalacji odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

Podczas dwóch tygodni realizacji przedsięwzięcia zespół EFEKTYWNIEJ wykonywał prace audytowe z należytą starannością oraz przede wszystkim terminowo. Rezultaty audytów zostały zaprezentowane w formie kompleksowego i wyczerpującego podsumowania, co wskazuje, że firma EFEKTYWNIEJ dysponuje profesjonalną i szeroką wiedzą. Bardzo istotnym aspektem wspomnianych raportów było obliczenie i analiza efektu energetycznego, w tym analiza ekonomiczna i środowiskowa ewentualnych przedsięwzięć, co pomoże naszej firmie w precyzyjnym zaplanowaniu inwestycji.

Tomasz Gajda
Zarządca Nieruchomości

Referencje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaświadcza, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ, z siedzibą we Wrocławiu (53-008), przy ul. Okrężnej nr 26, zrealizowała 2 umowy, których przedmiotem było wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4. RPO WM 2014-2020. Umowy realizowane były w terminach 23.04-30.09.2018 r. i 25.05-30.09.2018 r.

W ramach tych umów Firma wykonała łącznie 4 224 oceny energetyczne.

Każda ocena energetyczna zawierała następujące elementy:

ankietę inwentaryzacyjną budynku na podstawie której wykonywano ocenę energetyczną,
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,
obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego w stanie istniejącym i projektowej mocy nowego źródła ciepła wraz z informacją o konieczności modernizacji instalacji wewnętrznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku koniecznosci takiej modernizacji,
informację o zadeklarowanym przez właściciela rodzaju nowego paliwa (źródła ciepła),
obliczenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową, jaka może być osiągnięta w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie, tj. zmian w systemie grzewczym w zakresie źródła ciepła i zastosowanego paliwa, instalacji wewnętrznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,
dokumentację fotograficzną budynku,
oświadczenia właściciela o zapoznaniu się z wynikami oceny energetycznej.

Realizacja umów wymagała ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (Gminami), mieszkańcami oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Zamawiającym).