Biuro inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik

styczeń 2017

Biuro inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik

Ulica Nadbrzeżna 17/9

66-400 Gorzów Wielkopolski


 

LIST REFERENCYJNY


 

Biuro inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała pięć audytów energetycznych oraz trzy wnioski aplikacyjne pod dofinansowanie z programu NFOŚiGW Poprawa Jakości Powietrza – część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dla budynków :

- ulica Bohaterów Warszawy 77, Myślibórz

- ulica Kościelna 7, Bledzew

- ulica Kościelna 9, Myślibórz

- ulica Plac Staromiejski 1, Gorzów Wielkopolski

- ulica Wyszyńskiego 169, Gorzów Wielkopolski

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

- zastosowanie pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Biuro Inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik

Właściciel

Dariusz Kulik

Biuro inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone zadanie opracowania audytów energetycznych oraz napisanie wniosków o dofinansowanie zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Biuro Inżynieryjne Kulik – Instal Dariusz Kulik
Właściciel Dariusz Kulik