Biuro Projektowe „Galeria”

październik 2016

Biuro Projektowe „Galeria”

Ulica Młyńska 8

63-600 Kępno

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Biuro Projektowe „Galeria” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej:

- Budynek Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

 

 

 

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- zastosowanie kotłowni gazowej kondensacyjnej

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Biuro Projektowe „Galeria”

Właściciel

Andrzej Rozwadowski

 

Biuro Projektowe „Galeria”

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone zadania opracowania audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Biuro Projektowe „Galeria”
Właściciel Andrzej Rozwadowski