Brenderup sp. z o.o.

Sierpień 2017


 

Firma Brenderup sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3, 64-730 Wieleń

64-730 Wieleń


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Brenderup sp. z o.o. informuje że mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprężarek do wytwarzania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej

 

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Zarząd Brenderup sp. z o.o.

Brenderup sp. z o.o.

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku

Zarząd Brenderup sp. z o.o.