Caddy Energy sp. z o.o.

Luty 2017

Caddy Energy sp. z o.o.

ul. Piastowska 4

59-241 Legnickie Pola

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Caddy Energy sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyty energetyczne oraz wniosek pod dofinansowanie z programu NFOŚiGW – część druga zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Audyty energetyczne wraz z wnioskiem o dofinansowanie obejmowały budynki:

- budynek A

- budynek B

- budynek C

- budynek D

- budynek E

- budynek F

- budynek główny

- budynek L

- budynek M

- budynek warsztatów

- budynek kotłowni

- magazyn odpadów

- portiernia północna

- portiernia południowa

- prosektorium

- budynek tlenowni

- budynek hydroforowni

Audyty energetyczne obejmowały również swoim zakresem sieci ciepłownicze oraz źródła ciepła.

 

Zakres termomodernizacji:

- docieplenie przegród zewnętrznych budynków

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach

- modernizację oświetlenia

- modernizację sieci cieplnych

- modernizację źródeł ciepła (zastosowanie pomp ciepła wraz z układem fotowoltaicznym)

- modernizacja wentylacji grawitacyjnej na wentylację z rekuperacją

 

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Prowadzone przez zespół Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ prace audytowe oraz prace dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów oraz wniosku o dofinansowanie świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Caddy Energy sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Leszek Kądziołka

Caddy Energy sp. z o.o.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania opracowania audytów energetycznych oraz wniosku o dofinansowanie zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Caddy Energy sp. z o.o.
Prezes Zarządu Leszek Kądziołka