Caddy Energy sp. z o.o.

Czerwiec 2016


 

Caddy Energy sp. z o.o.

Ul. Piastowska 4

59-241 Legnickie Pola


 

LIST REFERENCYJNY


 

Caddy Energy sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: audyty energetyczne oraz wniosek o dofinansowanie dla budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy ulicy Gwiezdnej 8 w Legnicy na potrzeby konkursu RPO WD Działania 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny.

Celem niniejszych audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakim są :

 

- ocieplenie stropodachu i dachu

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie.

Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostało wykonano terminowo i z zachowaniem należytej jakości. Prace nad audytem trwały dwa tygodnie od daty podpisania umowy.

 

Caddy Energy sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Leszek Kądziołka

 

 

Caddy Energy sp. z o.o.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone zadanie opracowania audytu energetycznego zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Caddy Energy sp. z o.o.
Prezes Zarządu Leszek Kądziołka