Cemet S.A.

Październik 2017


 

Firma Cemet S.A.

ul. Przasnyska 6A

01-756 Warszawa


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Cemet S.A. informuje że inż. Dawid Marusia, mgr inż. Marta Oczkowska oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim jest : wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe.

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Dyrektor Techniczny i Rozwoju

Bernard Kazulo

 

Cemet S.A.

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku

Cemet S.A.
Dyrektor Techniczny i Rozwoju Bernard Kazulo