Domex-Kuśnierek Sp.J.

Sierpień 2017


 

Firma Domex-Kuśnierek Sp.J.

ul. Wolności 20

64-130 Rydzyna

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Domex-Kuśnierek Sp.J.. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego

 

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

 

Domex-Kuśnierek Sp.J.

Wspólnik

Marcin Kuśmierek

Domex-Kuśnierek Sp.J.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem a powierzone jej zadanie opracowania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Domex-Kuśnierek Sp.J.
Wspólnik
Marcin Kuśmierek