ECHO Energy and Safety sp. z o.o.

Wrzesień 2017


 

ECHO Energy and Safety sp. z o.o.

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

ECHO Energy and Safety sp. z o.o. informuje że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Prezes Zarządu

Bożena Huryń

 

ECHO Energy and Safety sp. z o.o.

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku

ECHO Energy and Safety Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Bożena Huryń