ELBI Wrocław sp. z o.o.

sierpień 2016

ELBI Wrocław sp. z o.o.

Ulica Muchoborska 4 a

54-424 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

ELBI Wrocław sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny.

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

- zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

ELBI Wrocław sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Bogusław Birnbach

ELBI Wrocław sp. z o.o.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej opracowanie wykonania audytu energetycznego zostało wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

ELBI Wrocław sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Bogusław Birnbach