Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o.

Sierpień 2017


 

Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o.

ul. Annopol 3

03-236 Warszawa


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o. informuje że mgr inż. Edyta Duksa oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja źródła ciepła.

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o.

Inżynier Ochrony Środowiska i Jakości

Marta Chyłek

 

Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostało zrealizowane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o.
Inżynier Ochrony Środowiska i Jakości
Marta Chyłek