EUROLIDER sp. z o.o.

Listopad 2016

EUROLIDER sp. z o.o.

ul. Ołtaszyńska 39

53-010 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Eurolider informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała trzy audyty energetyczne dla budynków:

- Hali produkcyjnej mieszczącej się przy ulicy Kliczkowskiej 41 w Świdnicy

- Zespołu budynków usługowych o funkcji turystycznej mieszczących się w Sosnówce

- Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu

 

 

 

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- zastosowanie instalacji fotowoltaicznej

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego

- modernizacja systemu wentylacji

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

EUROLIDER sp. z o.o.

 

Zarząd

 

EUROLIDER sp. z o.o.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonania audytów energetycznych zostały zrealizowane terminowoi z zachowaniem należytej jakości.

EUROLIDER sp. z o.o.
Zarząd